От Института за пътна безопасност коментираха иронично "статистическите победи на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Те настояват вицепремиерът Томислав Дончев да направи кадрови и организационни промени в агенцията.

В становище на Института се казва, че в последните 10 години от МВР уведомяват колко добре са се справили с пътнотранспортния травматизъм. Успехи ще се отчитат и тази година, представени от Държавната агенция "БДП" - година, в която мобилността беше силно ограничена поради извънредните мерки в началото и в края на годината.

Снимка 510871

Източник: ИПБ

От Института за пътна безопасност признават, че са искали създаването на държавната агенция, която дублира тяхната дейност. Една от целите на агенцията беше да се сложи ред в статистическата информация /такъв до този момент няма/, пишат от Института.

Още през 2018 г. са представени данни за разминаване с повече от 40% между отчетените пострадали лица от страна на Министерството на здравеопазването и от МВР. "Реакцията на МВР беше мигновена, като спряха да предоставят на своя сайт информация за тежко пострадалите лица с опасност за живота", пишат от Института.

През месеците януари, септември и декември няма намаление на катастрофите, през останалите месеци има спад между 17% до 49% през различните месеци. В България има неустойчива среда за движение по пътищата. Това означава - недостатъчен контрол, липса на ефективно законодателство, липса на координация между институциите и др.

Една от причините да бъде създадена Държавната агенция беше катастрофата край град Своге, при която загинаха 20 души и се оказа, че ремонтираният път не отговаря на стандартите.

От Агенцията не са създали информационна система за координация и мониторинг върху институциите, отговорни за пътната безопасност. От Агенцията не са направили оценка на риска на цялата ни транспортна система, на база на която да предприеме и съответните коригиращи действия.

Не е направен и Закон за движение по пътищата, в който да бъдат регламентирани и новите отношения между институциите и потребителите на транспортната система.

Не са написани и правила за извънсистемен контрол върху строителството на пътищата, провеждане на изпитите и контрола на движението по пътищата.

От Института дават статистика за загиналите. През януари 2020 г. те са 38, а за 2019 г. - 35 души. През останалите месеци има намаление на смъртните случаи в катастрофи, но страната ни беше в локдаун.