Образователният синдикат на КНСБ брани просветния министър Красимир Вълчев от критика на БАН. Това стана ясно от писмо, изпратено от КНСБ до председателството на БАН.

Повод за възражението на БАН са думи на просветния министър за разпределението на бюджета на БАН. Вълчев е цитиран да казва "дали (в БАН, бел.ред) ще увеличат пожизнените възнаграждения на академиците или минималните възнаграждения на младите учени".

От КНСБ пишат, че МОН е образователна институция, която е най-голямата социално представена и национално значима система, а министър Красимир Вълчев, в качеството си на водещ представител, обединява ресурса от възпитатели, учители, преподаватели, учени, ученици, студенти, докторанти, служители.

Най-голямата ни гордост следва да бъдат младите колеги, като Красимир Вълчев, които в работа доказаха, че искат, знаят и могат да правят образователни и научни политики, ориентирани в полза на икономиката, пазара на труда и обществото, а още по-ценен е фактът, че той има куража, знанията и уменията да ги отстоява, пишат от синдиката.

"Нашият млад министър е модел на новата парадигма в образованието и науката, чрез развитие на личността на обучаващите се спрямо техните социални и граждански компетентности", се казва в писмото от браншовата организация.

От КНСБ изтъкват приноса на министъра и неговия екип, които се опитват да стигнат до консенсус и да развиват образованието в пандемичната криза. Благодарение на това вече има ясно изразена социална справедливост, диалог и сътрудничество в съвместни дейности за достигане на общи цели.

"Нашият министър проявява разбиране и има рефлексия към чуждите мнения, разпознава стереотипите, не приема стигмите и езика на омразата и осъзнава факта, че всяко активното участие в процеса на промените е полезно и по-лесно се реализира с помощта на колеги и повече съмишленици, или група професионални представители", пишат от КНСБ.