Изключително важно е да има справедливо, прозрачно управление и контрол на изразходваните средства, които да бъдат използвани за решаване на действителните проблеми и развитие на по-интелигентна и по-справедлива икономика.

За това настоя вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов на дискусионен форум "Справедлив енергиен преход и оценка на влиянието на Зеления пакт върху икономиката на България".

Целта на форума е чрез диалог да бъдат представени позиции, мнения и предложения, които трябва да предприемат всички заинтересовани страни за осъщестяване на справедлив енергиен преход в отговор на предизвикателствата за прилагане на Зелената сделка в България.

Синдикатите не виждат екологични партньори, а тежки политически амбиции

Синдикатите не виждат екологични партньори, а тежки политически амбиции

ЕС още не знаел каква Зелена сделка е сключил

От самото начало КНСБ следи представените от Европейската комисия документи за Зелената сделка. От януари месец синдикалната организация предложила създаването на Национален борд за справедлив преход, Институт за устойчиво развитие за социално-икономическите предизвикателства пред България и предложения за дейстия, предвид амбициозните цели за реформи.

Страната ни трябва се възползва ефективно от средствата по Фонда са справедлив преход, които за нашата страна се очертават да бъдат от порядъка на 1.2 млрд. евро. За да ползваме от тези средства трябва да бъде създаден Национален план за възстановяване и устойчивост, настоя Кокалов.

Справедливият енергиен предход означава преди всичко енергийна сигурност, ясен и предвидим енергиен микс, сигурност за работните места в сектора на енергетиката, конкретни идеи за развитие на въглищните райони и тяхното инвестиране. Тук не става въпрос за противопоставяне на въглища срещу ВЕИ, а за инвестиции, които да осигурят устойчиво развитие на тези райони, каза още д-р Иван Кокалов.

Той натоя страната ни да има по-активни позиции и участие в европейски инициативи, свързани с нисковъглеродната икономика.

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

Според Пламен Димитров това въобще не било "сделка"