Националният обществен защитник Мая Манолова предлага Законопроект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Идеята е с него да се облекчи процедурата по избор на местни обществени посредници и да регулира тяхното финансиране.

Самата идея, че дейността на местния обществен посредник се финансира от съответната община, общинския съвет или кмета, създава възможности за натиск върху местния омбудсман. Нашето предложение е в законопроекта задължително да бъде предвидено целево финансиране от националния бюджет за общините, които са избрали свои местни обществени посредници. По този начин да се гарантира и от финансова гледна точка независимостта на местния омбудсман, каза Мая Манолова по време на среща с Националното сдружение на местните обществени посредници в България в сградата на парламента.

Манолова е категорична, че в общините с население над 10 000 души би следвало да се избира местен омбудсман. Най-голям е броят на общините между 10 и 20 хил. души - те са 66 по наши данни, каза омбудсманът.

Това означава, че 13-те процента от населението на България, които живеят в тези общини би било добре да имат защита на своите права в лицето на местния омбудсман, обясни тя.

Манолова: Гражданите да имат право да дават на съд цената на ток, вода и топло

Манолова: Гражданите да имат право да дават на съд цената на ток, вода и топло

Омбудсманът сезира Конституционния съд

Като основен проблем, създаден от законодателството за избор на омбудсман, Манолова посочи постигането на мнозинство от 2/3-ти и с финансирането.

Не бих искала да мисля, че има страх от местните власти, че ще има един силен защитник на гражданските права, защото общините, които са се престрашили да имат свой обществен защитник, виждат позитивите от този коректив. Манолова изреди и проблемите, с които се сблъскват кметовете на малките населени места - делегираните бюджети, изборността, възможността гласът им да се чува, а не да бъдат пренебрегвани от кметове и от общински съвет.

В България, която е най-бедната страна в Европа, гражданите имат множество проблеми, множество нарушени, застрашени права в редица области. Огромно е социалното страдание - проблемите на хората с бедността и липсата на перспектива. Огромни са проблемите на населението с администрацията - местна и централна. Огромни са проблемите със свръхправомощия на силните на деня - монополите. Гражданите имат отчаяна нужда от защита на техните права, от институция, която да ги подкрепя, да им стои зад гърба им, да е на тяхна страна в случаите, в които имат сериозен проблем, мотивира предложението си Манолова.

Според нея, за гражданите на България е ясно, че тази институция е омбудсманът - националният и местните.

Омбудсманът ще се избира с явно гласуване

Омбудсманът ще се избира с явно гласуване

ГЕРБ отрязаха БСП, които искаха да остане тайно

Няма как като национален омбудсман да "огреем" навсякъде. Ако имаше местни обществени посредници във всички български общини, работата и на националния омбудсман би била по-лесна. Най-добрият вариант за защита на правата на българските граждани би била мрежата от омбудсмани - национален и местни. Към момента тази мрежа има доста дупки - от 245 общини има избрани обществени посредници в 14 от тях. От друга страна - в София около 2,5 млн. души имат свой местен обществен защитник, каза Манолова.

Проблемите, които създава законодателството, са трудно преодолими, за да се стигне до успешен избор за местата, където съответният общински съвет има такива намерения, допълни националният омбудсман.