Омбудсманът Мая Манолова даде на Конституционния съд - КС текст от Закона за енергетиката, който не дава възможност на гражданите да обжалват в съда решенията на КЕВР за пределните цени за доставка на топло и електрическа енергия, природен газ и вода.

Става въпрос за чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката - ЗЕ, който определя тези решения като индивидуални административни актове. Омбудсманът се обръща и с писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва и законодателни промени в тази насока.

Работодателите не искат по-широки правомощия за Мая Манолова

Работодателите не искат по-широки правомощия за Мая Манолова

Предлага Румен Радев да наложи вето на Закона за омбудсмана

"В резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията", коментира Манолова.

Тя допълва, че това не е в съответствие и с европейската директива 2009/72/ЕО, според която държавите-членки на ЕС трябва да въведат на национално ниво механизми, които да гарантират на всяка засегната страна възможност за обжалване на такива решения пред независим орган.

Депутатите отчаяха Мая Манолова

Депутатите отчаяха Мая Манолова

Омбудсманът се разплака в парламента

"Макар чл. 13, ал. 9 от ЗЕ да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност", обяснява омбудсманът.

Общественият защитник посочва, че така се нарушава принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от Основния закон).

Българите робуват на "Топлофикация", отсече Манолова

Българите робуват на "Топлофикация", отсече Манолова

Мая Манолова дава на КС мораториума на НЗОК върху заплащането на нови молекули

В писмото си до председателя на НС, Манолова коменитра, че институцията на омбудсмана е помогнала на потребителски организации при обжалването на решения на КЕВР, с които се увеличава цената на природния газ, топлинната и електрическата енергия, но не е даден ход на делата.

"В същото време, тъй като адресати са само дружествата лицензианти, които нямат интерес от обжалване, някои от решенията на КЕВР, дори и незаконосъобразни, влизат в сила. А, както омбудсманът вече се убеди, има случаи, в които решенията на регулатора са приети при неспазване на законовите правила. Това се потвърждава и от действията на прокуратурата, която, сезирана от омбудсмана през декември 2017 г., внесе 16 броя протести срещу решение на КЕВР относно цената на ВиК услугите", коментира Манолова.

Манолова скастри КЕВР за увеличението на цената на водата в Добрич

Манолова скастри КЕВР за увеличението на цената на водата в Добрич

Увеличението за потребителите ще бъде от 32 стотинки