Мария Филипова и Илиана Христова са новите зам.-председатели на Комисията за финансов надзор. Тяхното назначаване бе гласувано на днешното заседание на парламента.

Мария Филипова е за зам.-председател на управление "Надзор на инвестиционната дейност", а Илиана Христова ще отговаря за управление "Застрахователен надзор". За тях гласуваха 113 народни представители. След гласуването двете положиха клетва пред народните представители.

От парламентарната трибуна новоизбраният председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов представи кандидатурите на своите заместници.

Той подчерта, че основните цели, които той поставя пред регулаторния орган, са: "създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното - осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията - капиталовите пазари, сферата на застраховането и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване".

Мотивите за номинацията на Илиана Христова за заместник-председател, който ръководи управление "Застрахователен надзор" са нейните опит и идеи. Те са от ключово значение за справяне с последствията от фалита на застрахователна компания "Олимпик", както и в изпълнение на обещанието за ограничаване и превенция на подобни случай в бъдеще, каза Атанасов.

"За да се справим и със сериозното предизвикателство със системата "Бонус-малус", на Комисията за финансов надзор е необходим твърдо отстояващ позицията си лидер, с ефективни комуникационни умения при дискусии с всички заинтересовани в процеса страни. Убеден съм в способностите на Илиана Христова, тъй като неведнъж е показвала качества при справяне с кризисни ситуации и навременна комуникация към всички заинтересовани лица", каза Атанасов.

Според концепцията на Христова Комисията в сферата на застрахователния надзор "трябва да бъде сигурност за потребителите на застрахователни услуги и доверие на гражданите в осъществявания от държавата контрол". Според нея за устойчив застрахователен сектор е нужен контрол, комуникация, кризисна превенция и дигитализация.

Кандидатите за заместник-председатели на КФН имат мащабни планове за бъдещето

Кандидатите за заместник-председатели на КФН имат мащабни планове за бъдещето

Предстои народните представители да гласуват номинациите в пленарна зала.

"Посоката, която ще следваме има за цел да създаде Клиент-центриран подход в сферата на застраховането, при който основният акцент е върху видимостта към новите идеи, осведомеността за посоките за действие и възможностите за бърза двупосочна комуникация с гражданите по основни, важни за обществото теми", заяви Христова при представяне на своята концепция.

Анализаторският опит бе сред основните мотиви за избор на Мария Филипова за зам. председател на управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Атанасов наблегна на над 10-годишния опит на Мария Филипова в правната сфера, което е: "предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващи закони и подобряване на административните процедури".

Шефът на КФН предложи заместниците си

Шефът на КФН предложи заместниците си

Номинирани за зам.-председатели са Илиана Христова и Мария Филипова

Очакванията на Атанасов са, че с дългогодишния опит на Филипова в държавната администрация в сферата на финансите, тя ще допринесе за успешното международно сътрудничество и обмена на добри практики в контекста на подготовката на България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II).

В представената от Мария Филипова визия се акцентира на повишаване на ликвидността на капиталовия пазар, осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него. В програмата й се цели: "ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, както и по-доброто позициониране на България на "инвестиционната карта на Европа".

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН
Обновена

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН

Той бе единствената номинация за поста

В нейната концепцията има 3 основни сфери на развитие спрямо посочените по-горе казуси и тяхната значимост за капиталовия пазар в България: регулаторна дейност и контрол, намаляване на административна тежест на капиталовите пазари чрез мерките за оптимизация на процесите и дигитализация, както и международно сътрудничество и обмен на добри практики и международно позициониране на България с цел привличане на нови инвеститори и на работа на екипи по европейски програми за развитие на капиталовите пазари в ЕС.

"Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема активни регулаторни действия, да осъществява ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор с цел осигуряване на стабилни финансови пазари", заяви Филипова в парламента.