Депутатите приеха на първо четене промени във Валутния закон, отнасящи се до търговията с диаманти и скъпоценни камъни.

Валутният закон предвижда Министерството на финансите да потвърждава и издава сертификати по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти.

Откриха диаманти у нас

Откриха диаманти у нас

На находката попаднал учен от Нов Български университет

От 26 януари 2016 г. България излиза от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти. Това е причината страната ни, съответно Министерството на финансите, вече да няма правомощия да издава потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти.

С предлаганите промени се цели Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Предложените промени във Валутния закон няма да изискват допълнителни финансови средства нито от държавния бюджет, нито от лицата, които осъществяват тази дейност.

Припомняме, промените във Валутния закон бяха приети на заседание на Министерския съвет от 12 септември 2018 г.