Правителството на САЩ е гарант за изпълнението на договорите за придобиването на изтребители F-16 от България

Това се казва в отговора на Министерството на отбраната на въпросите, поставени от президента Румен Радев във връзка с четирите проектодоговора с американската страна за новите бойни самолети за българските ВВС.

В текста се напомня, че става дума за договори между правителствата на България и САЩ и по силата на това американското правителство се ангажира с изпълнението на договорите от страна на американските компании. В случай на забавяне или неизпълнение на споразуменията, то ще наложи същите санкции, както ако договорите бяха за американските ВВС, посочват от МО в отговор на въпрос на Радев дали са защитени националните ни интереси.

"В тази връзка, националните интереси са защитени така, както правителството на САЩ защитава своите интереси при взаимоотношенията си с американските компании", поясняват от министерството.

За още дебати и отговори за истинската цена на Ф-16 настоя Румен Радев

За още дебати и отговори за истинската цена на Ф-16 настоя Румен Радев

Скрити и неясни разходи, които България ще плаща впоследствие

Подчертава се, че се гарантира преодоляването на дефицита в способностите на военновъздушните ни сили. Изпълнени са всички изисквания за бойните възможности на самолетите и за тяхното въоръжение, така, както са заложени в Проекта за инвестиционен разход, приет от парламента. Същото важи и за изискването за наземно техническо оборудване.

"Няма ограничение в ролите, които трябва да изпълнява многофункционалния самолет в съответствие с Проекта за инвестиционни разходи. Самолетите са напълно оборудвани с хардуер и софтуер, позволяващ изпълнението на задачи "въздух-въздух", "въздух-повърхност" и целеуказване/разузнаване.Договорите предвиждат придобиване на комплект от последните модификации на авиационните управляеми ракети "въздух-въздух" за близки (AIM-9X II) и средни дистанции (AIM-120C7), като и комплект неуправляемо въоръжение "въздух-повърхност". С цел намаляване на цената, количеството на ракетите AIM-9X II е намалено наполовина -от 24 бр. на 12 бр." - се казва в отговора.

Горанов призова Радев да действа почтено, без провокации и легитимно

Горанов призова Радев да действа почтено, без провокации и легитимно

Да очакваме ли вето и върху закона за държавния бюджет?

Разминаване с проекта има при сроковете на доставка. Първите два самолета няма да бъдат доставени у нас две години след влизането на договора в сила. България ще получи осемте изтребителя през 2023 и 2024 г., а първите два първоначално ще останат в САЩ, където ще се използват за обучението на българския инженерно-технически състав. Третият и четвъртият самолет, които ще бъдат произведени, ще са първите доставени в страната ни. Планирано е това да стане в средата на 2023 г.

В края на петата година българските ВВС ще са получили всички самолети с въоръжението за тях и ще е приключил процесът на подготовка на летателния и инженерно-техническия състав.

Българските екипи ще бъдат обучени да извършват всички дейности, за които страната ни ще придобие оборудване и техническа документация.

Напълно са изпълнени изискванията на Проекта за инвестиционен разход за доставка на резервните части, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение и самото обучение, както и въоръжението.

За разлика от конкурентните оферти, не се налага да се сключват допълнителни договори по придобиването на самолетите, освен четирите контракта, които бяха представени в парламента.

"За разлика от другите предложения, не е необходимо сключването на допълнителни договори за закупуване на оборудване, въоръжение и/или лицензи от трети страни." - посочват експертите на МО.

Атлантически съвет: Ветото за изтребителите е вето върху националния интерес

Атлантически съвет: Ветото за изтребителите е вето върху националния интерес

Не било нужно сега да имаме цялото въоръжение, мотивират се от съвета

Тъй като жизненият цикъл на самолетите е 40-45 години, впоследствие ще трябва да се сключват договори за доставки и услуги, което изрично е предвидено в инвестиционния проект. Посочва се, че сумата за придобиване е между 30 и 50 на сто от общата цена на целия жизнен цикъл, а между 50 и 70 на сто са за осигуряване на експлоатацията.

В договорите с американското правителство е осигурена поддръжката и експлоатацията на самолетите през първите три години.

"Впоследствие, след приключване на първоначалния период, следва да се сключи дългосрочен договор за поддръжка на самолетите, каквато е утвърдената практика в редица държави от НАТО и ЕС. По този начин не се налагат непрекъснати процедури и сключване на договори за доставки и услуги." - поясняват от МО.

"Предполагаемите годишни разходи за интегрирана логистична поддръжка се очаква да бъдат от порядъка на 30-40 млн. лева, при общ годишен нальот 1500 часа. Тези разходи ще бъдат осигурявани след третата година от бюджета на Министерството на отбраната и не са част от настоящия проект за инвестиционен разход." - уточняват от министерството.

Общата прогнозна цена по четирите договора е 1.256 млрд. щатски долара.

При подготовка на проектодоговори за придобиване на високотехнологични отбранителни продукти, чието производство зависи от закупуване на материали, наемане на специалисти за изработка, комплектация/интеграция и оценка на качеството и планиране на доставки и предоставяне на необходимото обучение 2 или 3 години след сключване на договорите, не е реалистично да се изчисли и предостави фиксирана цена. (...) Въпреки това Правителството на САЩ поема ангажимент да направи всичко възможно за осигуряване на изделията на посочените цени в долари и в рамките на посочената наличност." - се казва още в изявлението.

Страната ни може да генерира приходи от авансовото плащане за самолетите, ако бъде сключено споразумение с Банката на Федералния резерв на САЩ в Ню Йорк, Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната на САЩ и българското Министерство на отбраната. Нетната доходност в този случай е около 1.5%. Същевременно се избягва плащането на отрицателни лихви по сметки в левове и евро на държавата в БНБ.

Условията по програмата за чуждестранните военни продажби на САЩ, включително тези, които се отнасят до евентуална промяна в общата прогнозна цена, са публични и достъпни на сайта на Агенцията за подпомагане в областта на сигурността. Всяка промяна в общата прогнозна цена става чрез допълнително споразумение, което отново подлежи на ратификация.

В отговор на въпроса на Радев за евентуалните разходи по данъци, такси, мита и др. подобни плащания се казва, че е некоректно те да се посочват като увеличаване на цената от бюджетна гледна точка или от гледната точка на националния интерес, тъй като те не излизат извън България и не нарушават баланса на държавния бюджет. Същевременно голяма част от доставките - самолетите и резервните части за тях, са освободени от мита.

В договорите няма изисквания България да поеме плащания вместо американската страна при внос на оборудване от трети страни.

В общата сума по сделката е включена стойността на разходите за извършване на sitesurvey за изграждане на необходимата инфраструктура в основната оперативна база.Инфраструктурата на летището за постоянна дислокация на самолетите не е част от договора.

Министерството опровергава твърдението на Радев, че страната ни ще плати по договора за оборудване, което да остане собственост на американската страна.

"Изключително погрешно е тълкуването, че Република България заплаща конкретно оборудване, което после остава собственост на САЩ. В случая става въпрос за заплащане на услуги, които правителството на САЩ ще изпълнява в полза на Република България, като за изпълнението на тези услуги -генериране/осъвременяване на базата данни за системата за самозащита, генериране/осъвременяване на базата данни за разпознаване на въздушни цели и т.н., правителството на САЩ ще придобие хардуер, заплатен от нас, който в процеса на изпълнение на договорите, а и в бъдеще ще бъде използван само и единствено за нуждите на Република България. Поради факта, че за генерирането на тези бази с данни, отново отбелязваме - в полза на Република България, се ползва американска секретна информация, която не се предоставя в суров (необработен) вид, всички тези дейности се извършват на територията на САЩ. Тези бази с данни са уникални за всяка една държава потребител и поради тази причина за всяка държава правителството на САЩ придобива отделен хардуер." - поясняват военните експерти.