Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие за периода 2017 - 2020 година, съобщиха от Министерския съвет.

Стратегията представя текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката. Ключов приоритет в нея е развитието на програмите за индиректно финансиране на малките и средни предприятия.

ББР е платила над 62 млн. лв. за енергийна ефективност през април

ББР е платила над 62 млн. лв. за енергийна ефективност през април

Усвоените средства са над 621 млн. лв.

В документа е предвидено да продължи търсенето на други форми за кредитиране, както и на възможности за разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии.
Приоритет е поставен върху предекспортно и експортно финансиране, мостово финансиране на проекти по оперативни програми, финансиране за изпълнение на национално и/или регионално значими проекти, в т.ч. и по възложени мандати, дългосрочно инвестиционно и проектно финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентоспособността и ефективността на икономическите субекти.

ББР финансира българските предприятия с китайски пари

ББР финансира българските предприятия с китайски пари

Кредитното споразумение е за 80 млн. евро

Решението е в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие, според който тригодишната стратегия за дейността на банката се одобрява по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката в съответствие с националната икономическа политика.

Дават 150 млн. евро на ББР за саниране

Дават 150 млн. евро на ББР за саниране

Българската банка за развитие е усвоила 4 кредитни линии от БР на СЕ