Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), съобщиха от МС след края на днешното редовно правителствено заседание.

С промените се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, в които се произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20 (бензин, газьол, керосин и др.), както и тези, на чиято територия са разположени дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати

Петролната и газова асоциация се оплака на европосланици от Наредба-18

Петролната и газова асоциация се оплака на европосланици от Наредба-18

Въвеждането на реквизит "покупна цена" би засегнало и съюзната търговия

Предстои монтиране на видеокамери на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат автомобили. Те трябва да могат да разпознават номерата на колите, за да се осигури дистанционно наблюдение.

Така контролните органи ще могат да въвеждат и извеждат тази група акцизни стоки от данъчните складове, спрямо които е налице необходимост от завишаване на контрола, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на акцизни стоки от данъчните складове.

Дори и освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) се задължават да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение за ОАКП да използват средства за измерване и контрол. Техните автоматизирани системи за отчетност трябва да позволяват контрол в реално време на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки

Наредбата за касовите апарати е прибързана според търговците на горива

Наредбата за касовите апарати е прибързана според търговците на горива

Искат изискването за оповестяване на покупните цени на горивата в боновете да отпадне

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които се разширява обхватът на услуги, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.

С промените в закона и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване. Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване. Изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута.

Според тълкувание на запознати с промените се "заобикалят" изискванията на новата наредба Н-18, според която в касовия бон трябваше да бъде вписана доставната, продажната цена и направените разходи за горивото. Наредбата трябва да влезе в сила за петролния бизнес от 1 октомври.

Припомняме, на 18 юли туроператори заявиха, че е почти невъзможно прилагането на новата Наредба №18 и те могат да изнесат бизнеса си от България.

Още през февруари по време на среща на БСК с премиера бе решено да има отсрочка при влизането в сила на новата Наредба №18. Тогава от НАП уверяваха, че фискалните устройства, за които се налагат промени във връзка с промените, наложени от наредба Н-18, са около 170 хиляди.

От приходната агенция също убеждаваха, че държавата повече няма да пуска нови наредби за касовите апарати.

Преди това финансовият министър Владислав Горанов обяви, че наредбата се отлага, но това няма да важи за всички икономически оператори. За обикновените касови апарати, които нямат компютърна система за управление на продажбите и са регистрирани по ДДС, срокът за нови касови апарати остана до 31 март. За тези, при които се налага подмяна на софтуера, срокът ще се удължи до края на септември.

От БСК заявиха, че новата наредба е злонамерена и инквизира българския бизнес.