На заседание на работна група между представители на Министерството на транспорта и съобщенията и Столична община бяха одобрени разчетите за приходите и разходите на дружествата, които осигуряват транспортната мрежа на столицата, информират от пресцентъра на МТС.

Към 30 април 2022 г задълженията на транспортните оператори в структурите на Столична община са в размер на 69,7 млн. лв. От тях текущи са 25,3 млн. лв. Просрочените задължения са в размер на 44,3 млн. лв.

Представителите на министерството и Столична община вече работят по създаването на прозрачен механизъм за обективно определяне на размера на компенсациите и субсидиите за автобусни превози.

Първоначалното искане на Столична община беше за допълнително финансиране от 143 млн. лв. за покриване на загуби на обществения транспорт. Позицията на Министерството на транспорта и съобщенията е, че това трябва да бъде сериозно аргументирано. Останалата част от исканата субсидия в размер на 73,7 млн. лв. може да бъде финансирана на втори транш от държавния бюджет за 2022 г.

За отпускането й отново ще трябва да бъдат представени подробни разчети.

Бюджетна комисия даде 110 млн. лв. за градския транспорт

Бюджетна комисия даде 110 млн. лв. за градския транспорт

По един милион пътувания дневно се извършват в София