Промените в законодателството целят по-добра координация между органите за закрила на детето. Последните промени в Закона за закрила на детето бяха приети от Народното събрание през март 2019 г.

Това обявиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по повод протестите на родители, които смятат, че промените в законодателството целят по-лесно отнемане на децата от семействата. 

Промените в законодателството са приети след широки обществени консултации и участието на различни заинтересовани страни, уточниха от МТСП. По време на общественото обсъждане на проекта на Закона за социалните услуги в социалното ведомство не са постъпвали предложения и становища, свързани с критиките и исканията, отправени от Националната група "Не на Стратегията за детето 2019-2030!" в социалните мрежи, пишат от МТСП. 

Автошествие пред парламента в знак на протест срещу Стратегията за детето
Обновена

Автошествие пред парламента в знак на протест срещу Стратегията за детето

Протестиращите са против готвените промени в Закона за закрила на детето

С промените от март не се въвеждат нови принципи за закрила на децата. Нормативно се регламентират координационни механизми между институциите от отделните сектори. За закрилата на децата не е отговорност само на социалната система.

Разпоредбата на чл. 36 г от Закона за закрила на детето цели единствено да регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца. Той действа от 2010 г. - координира работата по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и работата на мултидисциплинарните екипи на местно ниво.

Проектът за Национална стратегия за детето е оттеглен
Обновена

Проектът за Национална стратегия за детето е оттеглен

По него не се работи, увери Бисер Петков

С цитираните промени не се въвеждат нови правомощия на социалните работници и нови основания за настаняване на деца извън семейството, а се цели навременна и целенасочена подкрепа на децата и техните родители от компетентните органи. От МТСП уверяват, че целта е да се предотврати изоставянето на детето.

Според Закона децата се извеждат от семейството само при крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик).

Протести срещу стратегията за детето в София, Бургас и Сливен

Протести срещу стратегията за детето в София, Бургас и Сливен

Вълнения около спорен законопроект

Чрез приемането на Закона за социалните услуги държавата много по-сериозно припознава своите функции за контрол на предоставянето, финансирането и качеството на социалните услуги с цел защита на децата и възрастните, които ги ползват.

Основен доставчик на социалните услуги в България и след приемането на закона остават общините. Само те могат да възлагат управлението на финансираните от държавата социални услуги на частни лица.

Този принцип съществува в действащото законодателство повече от 17 години и е запазен и в Закона за социалните услуги. Към 2018 г. едва 15,6 % от всички видове социални услуги са възложени от общините на частни доставчици

Родители протестират изобщо срещу Стратегия за детето, искат среща с президента

Родители протестират изобщо срещу Стратегия за детето, искат среща с президента

Те обаче не могат да посочат кои текстове от Стратегията ги притесняват

Със Закона за социалните услуги за първи път се въвеждат финансирани от държавния бюджет безплатни услуги за всички родители или бъдещи родители. Социалните услуги се предоставят според желанието и личния избор на лицата, т.е. всеки човек има право да избере доставчика на услугата, която желае да ползва.