Депутатите приеха на първо гласуване Законопроекта за противодействие на корупцията на парламентарната група на ГЕРБ/СДС. Вносители са Десислава Атанасова и група народни представители. Народните представители гласуваха със 142 гласа "За", 12 гласа "против" и 60 гласа "въздържали се".

Младото правно острие на парламентарната група на ГЕРБ/СДС Рая Назарян представи техните промени в Законопроекта за противодействие на корупцията. Предложението на формацията на Бойко Борисов е Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да има седем членове, един от които да е председател. Шестима да се предлагат и избират от парламента. Един да се предлага от президента, но да се избира от парламента. Ако номинацията от държавния глава бъде отхвърлена, може да издигне нова. Идеята е тя да се председателства на ротационен принцип. ГЕРБ са предложили разследването и разкриването на корупционните деяния да се извършва от Специализирана дирекция "Противодействие на корупцията". ГЕРБ предлагат и отнемане на незаконно придобитото имущество да се осъществява от отделна комисия.

Спецдирекция в КПКОНПИ да разследва мина на още една комисия

Спецдирекция в КПКОНПИ да разследва мина на още една комисия

Антикорупционното законодателство на коалицията ГЕРБ/СДС срещна подкрепа

В контекста на дебатите адвокат Петър Петров от "Възраждане" заяви, че е необходим Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Редно е да се приеме подобен специален закон, който обаче да е работещ, защото има три законопроекта, поставени на масата за обсъждане и гласуване - на МС и на два законопроекта на две парламентарни групи. Интересното е, че във всички тях има идея за създаване на нови разследващи органи, които няма да бъдат подчинени на МВР и на Агенция "Митници", доволен е депутатът.

С оглед липсата на адекватни резултати от "Възраждане" считат, че следва да дадат шанс една такава идея, каквато е заложена в законопроектите за противодействие на корупцията, да работи. Да създаваме нови разследващи органи с внимание трябва да се подходи, дори и да се одобри, каза адвокат Петров. Той е доволен от законопроекта на Министерски съвет, а определи като трагичен този на коалицията ПП/ДБ. Макар и трите законопроекта, които дават заявка за борба с корупцията, липсва превенцията и управление на корупционния риск, изтъкна експертът.

Той посочи, че липсва още проверка на стандарта на живот на лицата, заемащи публични държавни длъжности и за определен период след нейното заемане. Ако едно лице е обект на постоянно проверка за стандарта му за живот, много ще се замисли дали да извърши корупционна практика, ако заема висша държавна длъжност, смята адвокат Петров. "Възраждане" ще подкрепят само законопроекта на Министерски съвет за борба с корупцията.

Бранимир Балачев от ГЕРБ добави, че новата КПКОНПИ трябва да има разследващи функции. Защо избягахме от специализирания съд и прокуратура, а да създадем специализиран орган, който да се занимава в борбата с корупцията, недоумява той. Балачев не е убеден, че КПКОНПИ ще може да обхване всички лица какво вършат, как го вършат и дали ще намери изобщо техния конфликт на интереси. Ако искаме да бъде ефективни, тогава трябва така да се вдигне нивото на тези, които ще разследват корупцията, за да може да бъдат ефективни, а не да бъдем обвиняваме, че замазваме положението. Много сериозно трябва да се помисли за допълнителни предложения между първо и второ четене, призова Балачев. Той е притеснен и от разширяването на възможността всяко едно лице да поддава сигнали - ще има лавина от заявления от политически опоненти, което е опасно.

Балачев е на мнение, че депутатите са се убедили, че доскоро действащите механизми за отстраняване на главния прокурор и заместниците му са достатъчно ефективни, за да произведат своето действие. Две години и половина непрекъснато се занимавахме с измененията на НПК, НК или Законът за корупцията. Други са проблемите на съдебната власт и съдопроизводството, а не да се търси по един или друг начин да се оневини бездействието на депутатите, каза още Бранимир Балачев.

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов призова да се пипа внимателно с промените в КПКОНПИ. Създаването на бухалка в ръцете на Кирил Петков не означава, че не се дава и бухалка в ръцете на Бойко Борисов. Борбата е кой ще има по-голяма бухалка, предупреди Йорданов, който каза, че формацията на Слави Трифонов ще подкрепи това, което предлага Министерски съвет, въпреки че и то не е достатъчно.

Надежда Йорданова видя надцакване по проектите за Антикорупцията

Надежда Йорданова видя надцакване по проектите за Антикорупцията

Не вижда политическа логика да бъде подкрепен само законопроектът на ГЕРБ/СДС

Петър Кьосев от "Продължаваме промяната" заяви, че този законопроект е важен заради второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и разделяне на КПКОНПИ на две. Той вярва, че никой не следва да бъде над закона - нито премиерът, нито президентът, нито главният прокурор. Най-демократичният процес за избор на членовете на КПКОНПИ трябва да е Народното събрание, настоя Кьосев. Той ще подкрепи законопроекта за противодействие на корупцията на ПП/ДБ.

Народните представители отхвърлиха Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Депутатите гласуваха с 47 гласа "За", 57 гласа "против" и 107 гласа "въздържали се". Вносител е Министерски съвет.

Законопроектът на Министерски съвет за промени в КПКОНПИ стъпва на концепцията, че е необходимо да се създаде нов разследващ орган, който да се занимава с корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Основната цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, който да съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционните престъпления.

Предлага се структурна и организационна реформа, като се създава Комисия за противодействие на корупцията, състояща се от петима членове, определени по съвършено нов начин - двама от тях се избират от Народното събрание, един се назначава от президента и по един се избира от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и съответно от Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд. Предвижда се комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят ще се определя чрез жребий.

Друго основно направление е свързано с разкриването и разследването на определени престъпления, характеризирани като корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности.

Предвижда се разследването да се осъществява от служители на комисията, назначени на длъжност "разследващ инспектор", при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Предлага се служебните им правоотношения да възникват, съответно да се прекратяват не от председателя на комисията, а с решение на комисията като колективен орган, като на разследващите инспектори няма да може да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления. На длъжност "разследващ инспектор" ще се назначават юристи с най-малко 10 години юридически стаж след проведен конкурс и успешно премината проверка за почтеност.

Със законопроекта се предлагат промени и в други закони с оглед на преструктурирането на сегашната КПКОНПИ и създаването на Комисия за противодействие на корупцията. Предвижда се ограничаване на обхвата на действащия антикорупционен закон, като с разпоредбите ще се уреждат конфликтът на интереси, публичността на имуществото на широк кръг лица, както и отнемането на незаконно придобитото имущество. Предлагат се промени и в Наказателно-процесуалния кодекс, като се създава възможност за съдебно обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство.

Депутатите отхвърлиха и Законопроекта за противодействие на корупцията на ПП/ДБ с вносители Кирил Петков и група народни представители. Законотворците гласуваха с 60 гласа "За", 40 гласа "против" и 61 гласа въздържали се. При поисканото прегласуване законопроектът отново не бе приет и е отхвърлен с 60 гласа "За", 38 гласа "против" и 37 гласа "въздържали се".

В законопроекта на Кирил Петков и група народни представители се предлага структурна и организационна реформа, при която дейността по противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси се разделя от дейността по отнемане на незаконно придобитото имущество, като се създава Комисия за противодействие на корупцията, а действащата КПКОНПИ се трансформира в Комисия за отнемане на незаконно имущество.

Законопроектът предвижда длъжност "разследващ инспектор", който ще извършва действия по разследване на корупционни престъпления по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, но при запазване на ръководната роля на прокуратурата в досъдебното производство. Разписана е възможност за обжалване по съдебен ред на постановленията на наблюдаващия прокурор, с които се отказва образуване на досъдебни производства.

13 млн.лв. спечелила КПКОНПИ за държавата от незаконно имущество през 2022

13 млн.лв. спечелила КПКОНПИ за държавата от незаконно имущество през 2022

Над 11 000 лица през 2022 г. са проверени за конфликт на интереси.