От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояват за по-адекватни мерки за запазване на работните места. Според тях има провал на мярката за защита на работните места, заложена в ПМС № 55.

Това стана ясно от тяхна позиция, изпратена до вицепремиера по икономическата и демографската политика, и председател на НСТС Марияна Николова, министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на икономиката Емил Караниколов.

От работодателската организация предлагат своята оценка на приложената досега мярка за защита на работните места и заетостта. Те са категорични, че мярката, уредена посредством Закона за извънредно положение и в ПМС № 55, известна като 60/40 в реалност е "38/62". Такова е действителното съотношение на участието в нетния доход на работника между държавата, след обратно получените от нея осигуровки и данък, и предприятието, обосновават се от АИКБ.

Те припомнят, че първи са предупредили, че мярката е неработеща, тъй като не отговаря на реалните предизвикателства, пред които българските компании са изправени.

Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме изненадани и неподготвени, пишат от работодателската организация.

"В разгара на всяка криза управляващите започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за подкрепа на заетостта, за повишаване на ликвидността, за социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора и т.н. Вместо това трябва с широк обществен консенсус да бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки, насочени към всяка проблемна област, които при настъпване на кризисна ситуация да действат автоматично", категорични са от АИКБ и посочват мярката 60/40.

От получените и публикувани резултати ясно се вижда, че от мярката "38/62" са готови да се възползват не повече от 8 % от всички работодатели, от които:

 • 44 % са с персонал до 10 души;
 • 55 % работят в сферата на услугите;
 • 35 % са в сферата на търговията;
 • Едва 10 % са от областта на индустрията. Вижда се нищожният интерес към мярката - от страна на всички предприятия и особено на тези от индустрията, чиито дял е нищожен и пренебрежимо малък;
 • 48 % работят при непълно работно време, въведено с вътрешна заповед;
 • 37 % са прекратили работа изцяло след заповедта на министъра на здравеопазването;
 • 15 % са с изцяло прекратена работа с вътрешна заповед, поради неблагоприятната пазарна ситуация.

За приемливостта на мярката говори още по-лошо структурата на предприятията и копаниите, които не възнамеряват да се възползват от нея. НЯМА да я използват:

 • 52 % от анкетираните, защото: "Не могат да осигурят останалите 40% плюс 100 % осигуровки";
 • 21 % от анкетираните, защото: "Не ги устройва";
 • 7 % от анкетираните, защото: "Не могат да гарантират заетост за двойно по-дълъг период";
 • 4 % от анкетираните, защото: "Не могат да докажат изискването за 20 % спад на оборота за референтния период".

Вижда се, че 80 % от анкетираните предприятия и компании заявяват, че имат нужда, но няма да използват мярката "38/62", поради нейната НЕГОДНОСТ.

Едва 8 % от анкетираните могат да бъдат отнесени към категорията на колебаещите се. Това се тези 8 %, които отговарят, че "още не знаят - необходимо е да направят разчети, доколко мярката им е изгодна", пишат от АИКБ.

Между 13-22 април сред над 500 стопански субекта у нас, 79% от фирмите търпят преки или косвени загуби от Covid-19, а най-неодобряваната от бизнеса е мярката 60/40.

Според данните на Националната агенция по приходите (НАП) подадените уведомления за прекратени трудови договори от 13 март - 13 април е 176 261 за 2020 г.

Подадените уведомления за нови трудови договори от 13 март - 13 април е 70 603. За периода 13 март 2020 - 13 април 2020 г. броят на новите безработни е 176 261 - 70 603 = 105 658 души. Хората, останали без работа САМО за месец, са над 105 хиляди. Сривът в заетостта е на лице, пишат от АИКБ.

Ефектът от мярката 60/40 е меко казано скромен, твърдят от АИКБ на база данни от НОИ в периода от 15 април 2020 до 30 април 2020 година.