Правителството отпуска допълнителни 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

Средствата са предназначени за покриването на разходите за персонал на работниците и служителите, административни разходи, както и за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

500 язовира у нас са опасни, а 414 - в аварийно състояние

500 язовира у нас са опасни, а 414 - в аварийно състояние

Зам.-шефът на ДАМТН: Хората могат да спят спокойно с Божията помощ