Сайтът на парламента няма да бъде достъпен в различни часови пояси за четири дни, съобщиха от народното събрание.

Причината, посочена от администрацията на законодателния орган, е извършване на строително-монтажни работи в Главното разпределително табло (ГРТ) на сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър I" № 1.

Заради това интернет порталите на Народното събрание - www.parliament.bg и dv.parliament.bg няма да бъдат достъпни на следните дати:

8 май 2019 г. - от 18:00 часа до 06:00 часа на 9 май 2019 г.;

9 май 2019 г. - от 18:00 часа до 06:00 часа на 10 май 2019 г.;

11 май 2019 г. . - от 09:00 часа до 18:00 часа;

12 май 2019 г. . - от 09:00 часа до 18:00 часа.

Припомняме, сайтът на парламента бе недостъпен и на 20 април, събота, от около 13 часа на обяд. По-късно обясниха, че причина за това е ремонтът.