Правителството определи Петя Александрова за изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Тя поема поста от Митко Симеонов, който е избран за член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие.

Петя Александрова е дългогодишен служител на АПСК. Завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски".

Към момента e директор на дирекция "Правна" в Агенцията.

Митко Симеонов е новият директор на Агенцията за приватизация

Митко Симеонов е новият директор на Агенцията за приватизация

Негов заместник става Петър Петров