Правителството прекратява концесионните договори за морските плажове "Равда-Национален детски комплекс" и "Равда - ХТИ" в община Несебър.

Причината е, че концесионерите ЕТ "Вики-90-Златко Зелеников" и "ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД са извършвали системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Концедентът цели обезопасяване на двата плажа чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Концесионният договор с ЕТ "Вики-90-Златко Зелеников" е сключен на 7 септември 2000 г., а договорът с "ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД - на 7 февруари 2001 г.