Икономическото и социалното сближаване на държавите от Европейския съюз е инвестиция в бъдещето на обединена Европа. Това заяви президентът Румен Радев на работна среща на "Дондуков" 2 с ръководителите на дипломатическите мисии на държавите членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство в България.

Държавният глава призова единството и солидарността да останат водещи принципи за справяне с общите предизвикателства - постигане на по-висок икономически растеж, изграждането на сигурна и социално ангажирана Европа, справянето с миграцията и борбата с тероризма.

Според него задълбочаващите се различия между Северна и Южна и Западна и Източна Европа са най-голямото предизвикателство, пред което е изправен Европейският съюз днес. Президентът посочи като пример за това и т.нар. пакт за мобилност, който ощетява конкурентоспособността на превозвачите от Източна Европа. Той подчерта и че продължава да има съществена разлика в заплащането на труда на служителите, които работят за едни и същи европейски компании, в зависимост от европейския регион, в който са разположени техните филиали.

Румен Радев посочи, че подписаният договор за приятелство между Франция и Германия е важна стъпка към задълбочаването на процеса на европейска интеграция и засилване на ролята на обединена Европа. Според президента обаче сътрудничеството в сферата на сигурността следва да бъде открито и за останалите държави членки на ЕС, които да бъдат част от изграждащата се "обща стратегическа култура и обща отбранителна промишленост".

Държавният глава отбеляза и новите инициативи за задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната като "Европейската инициатива за интервенция" и призова да не се допуска изолацията на Източна Европа от споделянето на идеи, обмена на разузнавателна информация и разработването на доктрини, тъй като това би засилило фрагментацията на Европа.