Ако се случи подобно наводнение като в Карловско в друга част на държавата, бюджетът на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане няма да стигне да подпомогне абсолютни всички. Това заяви служебният вътрешен министър Иван Демерджиев, който даде отчет пред депутатите във връзка с преодоляването на щетите от бедствието. Вносители на изслушването са от ПГ на коалицията ГЕРБ-СДС.

Бюджетът на комисията е недостатъчен за цел превенция, посочи Демерджиев.

Има натрупани малко над 2 млн. лв., които са неразплатени на собствениците на тежка техника, които са на терен в пострадалите села в Карловско. Наличните средства в бюджета на Междуведомствената комисия за осигурени и достатъчни, за да се разплати.

Той уточни, че между 10-15 ноември ще се проведе заседание на Междуведомствената комисия, на което ще бъдат разгледани по приоритет всички разходи и ще бъдат оценени усилията на хората до последната стотинка, увери Демерджиев.

Има готовност да доставят още фургони, при желание на хората да бъдат настанени в тях. Фургоните са оборудвани с всичко необходимо, за да може пострадалите хора от наводненията в Карловска област, да изкарат зимата спокойно.

В МВР няма сигнали и оплаквания да липсват вещи или противообществени прояви с имуществото на пострадалите хора.

Той обясни, че в първите часове, когато се случили събитията в най-пострадалите села в Карловско, първото нещо, което направило МВР е да не се загубят човешки животи, като хората били извозени с хеликоптери и лодки. След като отминала непосредствената опасност за живота на хората, МВР концентрирало усилията си по нанесените материални щети на имотите на хората. "Имаше трупове на животни, много донесена кална маса от реките, които беше излята в селата в Карловска област, особено в Каравелово и Богдан", посочи министърът.

Над 120 военни продължават да ринат тиня в наводнените села в Карловско

Над 120 военни продължават да ринат тиня в наводнените села в Карловско

Слатина, Каравелово и Богдан

На място е имало тежка техника и военнослужещи. Това е много добър пример, защото освен държавата, се включили и много граждани да помогнат на бедстващите райони, подчерта Демерджиев.

По думите му на база на заявените искания на кметовете на пострадалите общини, били отпуснати финансови средства за възстановяване и подпомагане от ресорната междуведомствена комисия. Комисията е готова да покрие всички необходими разходи по възстановяване на всички материални щети, увери Демерджиев.

Той допълни, че наскоро МОСВ предложило една оценка, която касае състоянието на реките, на речните корита и деретата на територията на цялата страна. В МС се обединили, че на база тази оценка ще се извършват и приоритизират дейностите по почистването на подобни корита, за да се предотвратят подобни бедствия. Дотук очакваните размери по отношение на инфраструктурата на трите общини - Калояново, Марица и Богдан, са малко над 60 млн. лв., но това не са пълният размер на необходимите средства.

Той добави, че количественото дървесина, донесена от реките в района на Карловско е изключително голямо, като е извозено, съхранено и раздадено на местното население, без да се заплаща за него. За остатъка от дървесината ще се вземе последващо решение какво да се прави с нея. Министерство на земеделието и МОСВ идентифицирали количествата дървесина и количеството е по-голямо от нуждите на местното население, уточни министърът, който няма информация точно в какъв обем е самата дървесина.

Евдокия Манева: МОСВ и Земеделското министерство са отговорни за наводненията

Евдокия Манева: МОСВ и Земеделското министерство са отговорни за наводненията

Пак ще се прикрие истината, смята тя

Иван Демерджиев призова депутатите да се обърнат за повече информация към министъра на земеделието и към министъра на околната среда и водите.

Демерджиев заяви още, че не е запознат конкретно с действията на община Карлово, но Междуведомствената комисия е готова по всяко едно време да приема документи и да оказва помощ на хората.

Другата точка, по която трябваше силовият министър да информира депутатите, а именно - мерките, които МВР разработва и внедрява за превенция и преустановяване на нарушенията на Закона за движение по пътищата отпадна от дневния ред на законодателния орган.