На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъдиха Проект на промяна на Закона за трудовата миграцията и трудовата мобилност.

С предложените промени се цели до 23 май 2018 г България да въведе в законодателството Директива на ЕС 2016/801 на ЕП относно условията на влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен.

КНСБ притеснени да не отворим Европейския трудов пазар за трети страни

КНСБ притеснени да не отворим Европейския трудов пазар за трети страни

Синдикатът не подкрепя отпадането на пазарния тест при издаване на синя карта

В хода на обсъждането Васил Велев от АИКБ направи предложения за подобряване на режима заради неблагоприятните демографски тенденции.

В сега действащия закон има ограничения от 10% на граждани от трета страна. За микропредприятията това на практика прави забрана, отбеляза той.

"Трябва това да отпадне или работниците от трети страни да станат 1/3", добави Велев.

Димитър Бранков от БСК предложи 20% ограничения за граждани на трети страни.

Те предлагат в края на годината да бъде направено оценка на действието на Закона.

По-лесно регистрират работници от трети страни

По-лесно регистрират работници от трети страни

В туризма липсват изпълнителски позиции, не е нужно висше образование

От КРИБ заявиха, че 10% наистина не е възможно за микропредприятията.

От КТ "Подкрепа" са против добавката в Закона социалните партньори да се допитват до министерството, когато се надвишават разрешените работници от трети страни.

"Това, което не срещна подкрепа, е една промяна, свързана с процедурата на издаване на разрешение на министъра на труда и социалната политика в случаите когато с предлагането на наемането на гражданите на трети държави, тяхната квота надхвърля 10% от персонала. Предложението е тази норма да не е императивна, а да се съгласува, с оглед нарастващите процедури и становища, искани от всички страни.", заяви след заседанието социалният министър Бисер Петков.

От КТ Подкрепа не подкрепят законопроекта, заради добавката за съгласуване на квотата от 10%.