Един от големите проблеми на ЕС днес е затвърждаващото се впечатление, че бъдещето на Европа се определя от малък елит.

Това заяви президентът Румен Радев в изказването си на втория ден от срещата на държавните глави от групата "Арайолуш", която се провежда в столицата на Латвия, Рига.

Форумът за политически диалог обединява 14 президенти на държави членки на ЕС - Португалия, Германия, Латвия, Финландия, Италия, Австрия, Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, България, Хърватия и Гърция и тази година е посветен на аспектите на сигурността.

Единството в ЕС зависи от преодоляването на различията между стари и нови членки

Единството в ЕС зависи от преодоляването на различията между стари и нови членки

Това отбелязаха президентите Румен Радев и Марсело Ребело де Соуза

"Ако ЕС не е единен и не успее да утвърждава своите ценности в съседните на Европа региони, то рано или късно ще започне да внася външни за съюза модели", категоричен беше президентът. По думите на държавния глава това изисква интеграция и в областта на външната политика и дипломацията, изграждането на адекватен отбранителен капацитет, с който ЕС да гарантира своите интереси.

Европейският съюз ще бъде успешен само ако олицетворява успеха на всички свои държави членки. Според Радев бъдещето на ЕС ще зависи от приобщаването на гражданите към вземането на важните за Европа решения. Демократичните институции в Европа са факт, но те не съумяват да приобщят гражданите. Голяма част от европейците не се чувстват представени в тях, смята българският държавен глава.

Румен Радев загрижен как Европа се справя в кризи

Румен Радев загрижен как Европа се справя в кризи

Имаме ли механизми да установим потенциалните кризи, пита президентът

По думите на Румен Радев икономическото и социално сближаване между "стари" и "нови" държави членки на ЕС е задължително условие за съхраняването на потенциала на съюза да бъде единен и да действа като общност.

Разликите в социалното и икономическото развитие на европейските държави водят и до различни приоритети. Подобни различия могат да застрашат солидарността, единството и дори процеса на европейска интеграция, категоричен беше държавният глава.

Той призова за реална интеграция в социалната сфера, икономиката и образованието като най-ефективна мярка за отстояване на европейските принципи и ценности. По думите му привличането на чуждестранни инвестиции не се изчерпва с размера на средствата, но и с модела на обществени отношения, подобряване на бизнес средата и качеството на живот.

По-късно днес президентът Румен Радев ще се срещне с представителите на българската общност в Латвия.