Общините в страната могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Срокът за кандидатстване е месец ноември тази година.

Инициативите трябва да бъдат проведени до 30 юни 2018 г., заяви министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова по време на работна среща с управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В бюджета на министерството са заложени 300 000 лева за финансиране на регионални инициативи чрез грантовата схема. Те могат да бъдат разпределени между 95 общини.

Консенсус, конкурентоспособност и кохезия са стълбовете на председателството ни

Консенсус, конкурентоспособност и кохезия са стълбовете на председателството ни

Цачева очаква да се подобри комуникацията с гражданите, Цветанов вижда шанс за страната ни

3000 лева е максималната сума, която могат да получат кандидатите, според решението на УС на НСОРБ. Парите ще бъдат предоставени целево на всяка община с одобрен проект с отделно Постановление на Министерския съвет.

Помощта за общините е насочена към подпомагане провеждането на информационни кампании, публични събития, чествания на значими дати от културните календари на общините или други прояви с акцент на Българското председателство.

"ДИ ИНДЪСТРИ" ООД печели поръчката за клипове на Българското председателство

"ДИ ИНДЪСТРИ" ООД печели поръчката за клипове на Българското председателство

Избраният изпълнител ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност

Целта е повишаване информираността на българските граждани за същността на ротационното председателство, на приоритетите, постигнатите резултати и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

По схемата не могат да кандидатстват проекти, които вече са получили финансиране по други програми и процедури. Не могат да кандидатстват спечелили пари по линия на Работната програма в национален план на Комуникационна стратегия на Р България за ЕС 2017 г. и Културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., не могат да кандидатстват и по тази схема, уточни министър Павлова.

Официални срещи извън столицата ще се провеждат в 9 общини. Събития са планирани в: Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Димитровград, Козлодуй и Самоков.

Настаняват в хотел "Маринела" делегатите за председателство на Съвета на ЕС

Настаняват в хотел "Маринела" делегатите за председателство на Съвета на ЕС

Кандидатите по обществената поръчка са 3, но другите две фирми отиват на проверка в АОП за несъответствия

Министър Павлова определи културата като четвърти приоритет след консенсус, конкурентоспособност, кохезия на Триото Естония - България - Австрия, одобрени през юни т. г. и националните послания - консенсус, конкурентоспособност, кохезия.

Тя посочи и културата като четвърти приоритет не само защото откриването у нас на 4 януари 2018 г. съвпада с началото Европейска година на културното наследство, а и защото за шестте месеца страната ни ще има възможност да представи богатото си културно-историческо наследство и постижения.

Специален акцент на Първото Българско председателство ще са проблемите на младежта и сигурността. Друг акцент на председателството ни ще е бързото изграждане на свързаност - инфраструктурна, дигитална и образователна - със страните от Западните Балкани и на тяхното бъдеще в Европейския съюз, отбеляза тя.

Днешната среща е част от поредицата обсъждания на проекта на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (1 януари - 30 юни 2018 г.), която започнаха министерствата.

Графикът на планираните публични събития по министерства е публикуван сайта на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и непрекъснато се обновява с нови събития - http://www.eu2018bg.bg/uploaded/files/136-Grafik-na-obshtestvenite-obsazhdaniya-po-temi.pdf.