Служебното правителство избра нов състав на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Досегашният председател и двамата членове на държавния орган са освободени, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС).

В Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) са постъпили 132 сигнала срещу дейността на досегашното ръководство на КЗП. Проверки установяват, че повечето твърдения в сигналите са верни. Нарушенията най-често касаят неспазване на срокове, посочени в Закона за защита на потребителите, и неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби. Освен това подаването на жалби и сигнали от потребители било възпрепятствано от системно неработещата електронна система. Засечени са и нарушения при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП, включително назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения в нарушение на трудовото законодателство. Открити са и неправомерно сключени граждански договори, които представляват скрити трудови договори. Констатирано е и забавяне на изпълнението на дейности по приключване на административнонаказателно производство с произнасяне на административнонаказващия орган и допуснати процесуални нарушения при осъществяване на производствата. Установена е и липса на регламентация с вътрешни правила на осъществяването на контрола за нелоялни търговски практики.

От МС изтъкват, че всичко това компрометира КЗП като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

КЗП умишлено прикрила темата за индексацията на цените на мобилните услуги?

КЗП умишлено прикрила темата за индексацията на цените на мобилните услуги?

От администрацията на Омбудсмана са категорични, че клаузата за индексацията е неравноправна

Новите членове на Комисията за защита на потребителите са Александър Колячев и Цветислава Лакова. Председател става Мария Филипова.

Тя е магистър по "Право" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите. Има над 10-годишен опит в правната сфера. Работила е в Министерство на правосъдието и в дирекция "Правна" на Министерство на финансите, в Агенцияата по вписванията и Агенцията за приватизация и следправатизационен контрол. Била е и зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и председател на Държавна комисия по хазарта

Вчера в рамките на извънредното заседание на парламента, изненадващо депутатите гласуваха нейната оставка, мотивирана с лични причини. 

Шефът на КЗП я превърнал в частна наказателна структура?

Шефът на КЗП я превърнал в частна наказателна структура?

Членове на Комисията твърдят, че той е узурпирал управлението ѝ

Цветислава Лакова е юрист с опит в търговското право, правото на индустриалната собственост, защитата на авторски и сродни права и граждански процес.

Александър Колячев е икономист. Има повече от 10-годишен опит в пазарните проучвания, пазарното поведение на субектите, сливания и придобивания, секторни анализи и антитръстови случаи, както в конкурентни, така и в регулирани икономически сектори.

Богдан Богданов: КЗП е действала репресивно

Богдан Богданов: КЗП е действала репресивно

ДКК ще бъде преструктурирана и закрита, по думите на икономическия министър