Общинските съветници от групата на БСП в СОС считат, че интегрираният проект за управление на отпадъците в София трябва да бъде завършен. Изгарянето на преработения боклук в така нареченото RDF гориво обаче не трябва да бъде в ТЕЦ "София", който се намира в широкия център на столицата.

Те считат, че от финансова гледна точка, липсата на инсталация за горене на RDF води до големи загуби за Столична община. Общата сума на година от извозването до циментовите заводи, изгарянето и пропуснатите ползи възлиза на около 50 милиона лева. Също така Столична община ще трябва да връща средства по европейския проект, ако инсталацията не бъде изградена, тъй като тя е третият, завършващ етап, от интегрирания проект, допълват те.

След проведени консултации и обсъждания с експерти, общинските съветници от БСП, са категорични, че такава инсталация трябва да бъде изградена. Считат обаче, че мястото, което е определено за това - ТЕЦ "София", не е подходящо. За него все още няма влязъл в сила ОВОС, обясняват БСП.

По тази причина смятат, че трябва да бъде преосмислена идеята за място за изграждане на инсталацията за изгаряне на RDF. Те смятат, че тя трябва да бъде на площадката край село Яна, местността "Садината", където е изграден заводът за преработване на битови отпадъци. Така ще бъдат съкратени транспортите разходи, както и ще бъде предотвратено допълнителното замърсяване на въздуха в София.

НПО е притеснено, че столичния боклук ще увеличи с 13 тона фините прахови частици

НПО е притеснено, че столичния боклук ще увеличи с 13 тона фините прахови частици

Според тях изгарянето на боклука е равно на 90 000 допълнителни коли на ден в София

Извозването на RDF до ТЕЦ "София" е предвидено да става с тежкотоварни камиони, което ще затруднява и без друго натовареното движение в столицата, ще разбива инфраструктурата и ще замърсява допълнително околната среда, обясняват общинарите социалисти.

Тяхното предложение е да бъде изграден топлопровод, който да свърже завода в местността "Садината" със съществуващата топлопреносна мрежа. По предварителни разчети това би струвало около 10 милиона лева. Единият вариант е да бъде произвеждана топлоенергия, а другият - електрическа енергия, която да бъде продавана на свободния пазар. От финансова гледна точка изграждането на топлопровод ще бъде в пъти по-изгодно за Столична община в сравнение с всекидневното транспортиране на RDF за горене в ТЕЦ "София", допълват БСП.

Допълват, че тъй като засега няма утвърдена и широко използвана нова технология и поради факта, че в Европа има над 300 такива действащи инсталации, считат, че избраната технология е единствената възможна към този момент. Задължително условие обаче е да бъдат осигурени достатъчно качествени филтриращи инсталации, което подлежи и на допълнителен контрол.

Манолова пита Фандъкова как Топлофикация ще покрива дълг от €67 млн.

Манолова пита Фандъкова как Топлофикация ще покрива дълг от €67 млн.

Одитът показва несигурност за бъдещи

Заемът до 67 милиона евро, който ще бъде използван за съфинансиране на проекта, трябва да бъде съотнесен към нивото на дълга на Столична община и по никакъв начин не трябва да натоварва "Топлофикация-София" и респективно нейните потребители, обясняват общинските съветници от БСП.

"За съжаление, управляващите в Столична община за пореден път действат непрозрачно и поставят дори нас, общинските съветници, пред свършен факт. Никой от нас няма достъп и не е виждал бизнесплана на проекта. Затова ние сме категорични, че много внимателно ще следим изразходването на тези публични средства, които са предвидени за изпълнението на инсталацията", коментират столичните социалисти.

Опозиционни партии не искат нова фабрика за обработка на RDF отпадък

Опозиционни партии не искат нова фабрика за обработка на RDF отпадък

Проектът ще струва на общината 67 млн. евро