Премиерът Сергей Станишев определи членовете на Националния кризисен щаб за решаване на проблема с битовите отпадъци в Столичната община, който бе създаден вчера.

Националният кризисен щаб трябва да предприеме неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столичната община, тъй като ситуацията вече е опасна за здравето на българските граждани.

С решение на Министерския съвет за председател на щаба бе определен областният управител Тодор Модев.

Негови заместници са Чавдар Георгиев - заместник-министър на околната среда и водите, и Стоян Стоянов - заместник-министър на здравеопазването.
Секретар-координатор на щаба е Славка Петрова от Регионалната инспекция по околната среда и водите в София.

Членове на Националния кризисен щаб са Ангел Чакъров, заместник-министър на извънредните ситуации; Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите; Димчо Михалевски, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор; Валери Младенов, директор на Териториалната дирекция "Гражданска защита" - София-град.

Премиерът предлага на кмета на София да определи свой представител в Националния кризисен щаб.

Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на председателя на щаба, а координацията на цялостната дейност и връзките с медиите са поверени на секретар-координатора.