Депутатите подхванаха три проекта за промяна на съкратеното съдебно следствие. Според идеите на левите в измененията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) се предлага съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието.

Идеята е да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. Предлага се да запази възможността за провеждане на съкратен процес, когато подсъдимият и неговият адвокат, гражданският ищец или частният обвинител и техните повереници дадат съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.

Патриотите смятат, че поради нарастване на броя на тежките престъпления в страната и използването от страна на извършителите на законовата възможност за съкратено съдебно следствие и произнасянето на по-лека присъда се налага въвеждане на нова разпоредба в Наказателно-процесуалния кодекс - чл. 369а.

Предлага се съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието, да не се прилага при убийство или тежка телесна повреда.

Депутатите от "Воля" предлагат промени, в които също целят да се ограничи обхвата на престъпленията, за които се прилага съкратеното съдебно следствие. Предлага се чрез отпадането на най-тежките състави от това производство да се постигне справедливост и балансираност при неговото прилагането.

Депутатите приеха на първо четене трите проекта. Хората искат бързо наказване на виновника и затова предлагаме въвеждане на диференцираната процедура по съкратеното съдебно следствие, подчерта шефката на правната комисия Анна Александрова от ГЕРБ. Промените обаче щели да са тъпка назад.

Евентуалното премахване на института при определени видове тежки престъпления ще доведе до забавяне на процеса и ненаказване на дееца, предупреди тя. Отпадането щяло да засегне и данни близките на жертвите на тежки престъпления.

Повод да се иска промяна на съкратеното съдебно производство бе и убийството на дете в сливенското село Сотиря.

Според сега действащото законодателство има възможност за 1/3 по-леко наказание, ако обвиняемият признае вината си. Тези възможности се прилагат и за извършителите на тежки престъпления като убийство или изнасилване. Искането за отмяна на по-леките наказания са внесли от БСП и ВМРО.

Преди 2009 г. имаше ограничения за прилагане на съкратеното следствие. През октомври 2018 г., след убийството на журналистката Виктория Маринова патриотите поискаха да отпадне съкратеното производство за убийците.