Министерство на правосъдието скъсява срока за получаване на българско гражданство с година и половина. Това обяви като приоритет правосъдният министър Цецка Цачева по време на пресконференция.

Цачева посочи, че се предвижда едновременно с подаване на документите за придобиване на българско гражданство, да се насрочва и така наречената анкета или изслушването на кандидата. "Провеждането на това интервю се оказва, че е основна причина за забавянето. Разчетите сочат с 1,5 г. да бъде намален срокът за придобиване на българско гражданство при спазване на всички законни изисквания и условия за това", уточни Цачева.

Депутати се чудят как да облекчат процедурите за българско гражданство

Депутати се чудят как да облекчат процедурите за българско гражданство

Да не се оспорва българския произход на македонски граждани, иска патриотът Юлиан Ангелов

Тя изтъкна, че се предвиждат и редица облекчения за гражданите, които са свързани основно с противодействие на посегателства върху фирми, търговски дружества. Обсъжда се въвеждането на задължително известяване чрез sms при промяна в партидата на търговското дружество, извършвано от Агенцията по вписванията. По думите на Цачева и сега съществува такава възможност, но тя не е задължителна.

Поетият ангажимент и приоритет на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е свързан преди всичко с издаването на свидетелство за съдимост. Цачева уточни, че вече са готови с промяна на Наредба 8 за електронните служебни свидетелства за съдимост. Набелязани били и над 70 закона, които следва да бъдат изменени.

Работна група мисли върху правила за контрол на главния прокурор

Работна група мисли върху правила за контрол на главния прокурор

Цачева поясни, че няма европрепоръка за излизане на следствието от прокуратурата

Относно приетия приоритет в управленската програма на правителството за провеждането на председателството на Съвета на ЕС, правосъдният министър уточни, че вече има работни групи за основните досиета, които ще бъдат разглеждани у нас, свързани със създаването на Европейската прокурорска служба, определянето на прокурорите.