Централната избирателна комисия (ЦИК) тази вечер на заседание взе решение да не регистрира промяна в състава на коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). 

Решението за отказа подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

Решението е публикувано на страницата на ЦИК.

В 17:40 часа днес е постъпило заявление от коалицията, подписано от представляващите коалицията Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов и подадено от пълномощника Мартин Бъбаров.

С него е заявена за регистрация промяна, изразяваща се в присъединяване на политическа партия "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ". Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалицията под №4а на 25 февруари 2023 г.

ПП и ДБ заедно отлепят копитата на статуквото

ПП и ДБ заедно отлепят копитата на статуквото

Регистрираха се с 9999 подписа

ЦИК припомня, че съгласно чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията ѝ, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените и съответните документи не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

С приетата с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. хронограма и т. 46 на Решение №1595-НС от 6 февруари 2023 г. е определен краен срок за подаване на документите за извършване на промени в състава на коалиция - 17:00 ч. на 25 февруари 2023 г.

Документите са постъпили след изтичането на този срок, за което приносителят изрично е уведомен, като това обстоятелство е вписано в Регистъра на ЦИК, се подчертава в текста.

ПП-ДБ не са се карали за листите

ПП-ДБ не са се карали за листите

Според Настимир Ананиев само ПП може да състави редовен кабинет