МС прие промени в Правилника за издаване на български лични документи /ПИБЛД/. Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите, обясняват от Министерския съвет.

Сред изброените от МС облекчения са чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис. 

Затруднения с издаването на лични документи предвижда депутат

Затруднения с издаването на лични документи предвижда депутат

Дори да искат бърза поръчка хората трябва да стигнат до гишетата, каза Иван Иванов

Намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина; възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга. 

Осигуряват допълнителни 14 000 000 лв. за издаване на лични документи

Осигуряват допълнителни 14 000 000 лв. за издаване на лични документи

Средствата са за обезпечаване на финансови дейности

От МС изреждат, че с промените се осигурява и възможността за подаване на заявление за шофьорска книжка в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

В съответствие с промените на ЗБЛД, е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР. 

Администрацията е готова за всички желаещи да подменят лични документи

Администрацията е готова за всички желаещи да подменят лични документи

Подмяна на лична карта и паспорт може и преди изтичане срока на тяхната валидност, уточняват от ДБДС

Очакваните резултати са свързани както с постигане на съответствие с предвиденото в ЗБЛД, така и с преодоляване на необоснованата административна тежест за гражданите при предоставяне на услугата по издаване на български лични документи.