С правителствено постановление увеличават с трима души Инспектората в Министерството на правосъдието. Разрастването на Инспектората на правосъдното министерство е за сметка на персонала в Главна дирекция "Регистри" на Агенция по вписванията.

Това решиха участниците в днешното заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от Министерския съвет.

С промените се увеличава и щата на Инспекторатите към Министерството на външните работи, освен на Министерството на правосъдието.

Инспекторатът към Външно министерство се увеличава от 8 на 11 щатни бройки. Увеличението на щата на ведомството е за сметка на намаляването с двама служителя в дирекция "Външнополитическо планиране, информация и координация".
Намалява с един щат и общата численост на служителите на задграничните представителства на Република България с една щатна бройка.

Промените в двете министерства целят привеждането на числеността на звената в съответствие Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, приета на 1 юни 2018 г.

В нея се предвижда органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията да разполагат с не по-малко от 10 инспектори, включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните структури над 1200.