Евродепутатите искат оценка на ценностите на ЕС във всяка държава членка на съюза. Сегашната рамка за диалог не е достатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите към правовата държава.

Това се казва в незаконодателна резолюция на Европарламента, приета ден след публикуването от ЕК на мониторинговия доклад за България по механизма за сътрудничество и проверка.

ЕК продължава частично наблюдението на България
Обновена

ЕК продължава частично наблюдението на България

Временно прекратени са 3 мерки, но медийната среда се влошава, отчитат от ЕК

Парламентът предупреждава, че предизвикателствата пред върховенството на закона и демокрацията в ЕС представляват риск за свободата, сигурността и правосъдието, както и легитимността на външната дейност на ЕС. Това се отнася най-вече за политиките за присъединяване и съседство.

Евродепутатите призовават Съвета на ЕС "да поеме по подходящ начин" ролята си в процедурите относно член 7, които вече са в ход.

Припомняме, процедурата по член 7 цели да защити европейските ценности и е въведена с Договора от Амстердам от 1997 г. Предвидени са два механизма. Първият е превантивен и се прилага, когато съществува ясен риск от нарушаване на европейските ценности, а вторият е свързан с налагането на санкции, когато вече е възникнало нарушение. Евентуалните санкции не са ясно дефинирани в европейските договори, но могат да включват отнемането от страната нарушителка на правото да гласува в Съвета и Европейския съвет.

Според евродепутатите сега е изключително необходим механизъм за защита на демокрацията и основните права. Мнението им бе изразено в незаконодателната резолюция.

Туск предупреди за "сериозна опасност" от излизане на Полша от ЕС

Туск предупреди за "сериозна опасност" от излизане на Полша от ЕС

Това предупреди председателят на Европейския съвет Доналд Туск

Според документа, публикуван на страницата на ЕП, евродепутатите съжаляват, че Европейската комисия още не е предложила законодателно предложение за въвеждането на механизъм за защита на демокрацията. Подобна процедура е обмисляна още през през октомври 2016 г.

След този период европарламентът за пръв път призова Съвета да задейства член 7 от Договора за ЕС срещу Унгария и да определи наличието на явен риск от сериозно нарушение от страна на Унгария на основополагащите ценности на ЕС. Еврокомисията пое инициативата по отношение на Полша и също така поиска откриването на процедура по член 7.

Наказателната процедура на Брюксел срещу Унгария задълбочавала разделенията в ЕС

Наказателната процедура на Брюксел срещу Унгария задълбочавала разделенията в ЕС

Разделенията между по-новите и по-старите страни членки

Евродепутатите призовават Съвета "да поеме по подходящ начин" институционалната си роля в тези процедури, да информира незабавно и напълно Парламента на всички етапи, и да покани ЕП, който да представи мотивираното си предложение за Унгария към Съвета.

В Европарламента са споменати опасения за демокрацията и върховенството на закона в Малта, Словакия и Румъния. Споменати са и големия брой процедури за нарушение срещу няколко държави членки в областта на правосъдието, основните права и гражданството, без да се споменава България поименно.

ЕК обезпокоена, че Румъния може да се превърне в потенциално домино след Полша и Унгария

ЕК обезпокоена, че Румъния може да се превърне в потенциално домино след Полша и Унгария

Ние видяхме съществен напредък в миналото

Евродепутатите подчертават, че уредбата за правовата държава, определена от Комисията през 2014 г., която е била използвана само с Полша, се е оказала недостатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите.

ЕК потвърди, че съди Полша за съдебна реформа

ЕК потвърди, че съди Полша за съдебна реформа

Европейската институция реши да предяви иск срещу Полша

Предложеният от ЕП механизъм ще ползва ежегодна оценка на спазването на ценностите от всички държави членки, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, включително препоръки за отделните държави , както това се прави за икономическите политики, което ще бъде последвано от междупарламентарен дебат.

Припомняме, чл. 2 от Договора за ЕС гласи: "Съюзът си поставя следните цели: - да насърчава балансирания и устойчив икономически и социален прогрес и да постигне висока степен на заетост, както и балансирано и устойчиво развитие, по-специално чрез създаването на пространство без вътрешни граници, с укрепването на социално".

Този нов инструмент, съгласно резолюцията, може да бъде свързан с проектозаконодателството, предложено от Комисията, за защита на бюджета на ЕС при неспазване върховенството на закона.

Според евродепутата Емил Радев този Механизъм ще замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния и ще гарантира, че всички държави в Европейския съюз са оценявани еднакво, а не по политически или други пристрастия. "Време е Европейската комисия да прояви смелост и да излезе със законодателно предложение", каза Радев.

Текстът на незаконодателната резолюция бе приет с вдигане на ръка. С нея приключва дебатът от пленарната зала от 23 октомври с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и Австрийското председателство на Съвета на ЕС.