Организация за приемане на Националната стратегия за развитие на концесиите беше приета по време на първото заседание на Координационния съвет по концесиите. Заседанието се проведе по-рано през деня под ръководството на вицепремиера Валери Симеонов, съобщиха от Министерския съвет.

Проектът на новият орган вече е изготвен от дирекция "Икономическа и социална политика" в администрацията на Министерския съвет. Планира се проектът на стратегията да бъдат публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

Валери Симеонов "поздрави" бесен новите 20-годишни концесии

Валери Симеонов "поздрави" бесен новите 20-годишни концесии

Пак ни извъртяха! Депутати от ГЕРБ и ДПС промениха... по най-подлия начин

Координационният съвет е създаден с новия Закон за концесиите, който е в сила от началото на тази година. Неговите задачи са свързани с осигуряване на координация и съгласуваност при определяне и изпълнение на държавната политика относно концесиите.

Съветът по концесиите ще координира действията по изпълнение на Плана за държавните концесии. В правомощията му е да дава насоки за отстраняване на системи проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.

Законът за концесиите предоставя възможност чрез концесия да бъдат изграждани инфраструктурни обекти както от национално, така и с местно значение. Такива обекти могат да са части от републикански пътища, тунели, паркинги и гаражи, детски градини и други обекти на социалната инфраструктура, предназначени за социални дейности, здравеопазване, култура и др.

БСП съзря лобизъм в Закона за концесиите

БСП съзря лобизъм в Закона за концесиите

Вносителите от ГЕРБ смятат, че няма нужда от правилник към проекта

"За осигуряването на устойчив растеж, основан на иновациите, концесията трябва да бъде припозната, освен като източник на приходи, и като ефективно и ефикасно средство за създаване на публични ресурси, блага и услуги на еднаква или по-ниска цена от заплащаната при възлагане на обществени поръчки", пише в мотивите, изпратени от МС.

Председател на Координационния съвет по концесиите е вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. Обосновката на подобен нов орган към МС е "чрез своята дейност да наложи политическа воля за ефективно изпълнение чрез концесия на значими и нужни за обществото проекти".

Мажоритарната система и концесиите - първите законопроекти на ГЕРБ

Мажоритарната система и концесиите - първите законопроекти на ГЕРБ

Това разкри пред журналисти в Златоград Цветанов