Сред приоритетите на ВМРО не са личните амбиции, водещи до боричкания на база его в коалицията "Обединени патриоти", заявяват от партията.

От ВМРО изразиха мнение, че в средата на мандата на настоящото управление трябва да се загърби политическото злободневие.

Според тях през последните месеци съществуването на коалицията "Обединени патриоти" е преминало под знака на скандали и междуличностни противопоставяния.

Това трябва да спре, категорични са от ВМРО и посочват, че трябва да се потърси единство около общи приоритети, за да се постигнат реални резултати в управлението.

Според членовете на партията сред задачите, върху които трябва да се съсредоточат общите усилия на коалицията, са следните:

  1. Мерки за противодействие на циганската престъпност и социалния паразитизъм:

- Изготвяне на правителствена програма за мерки срещу циганизацията, гетоизацията и произтичащите от това проблеми;

- Преодоляване на чувството за безнаказаност сред представителите на маргиналните общности чрез въвеждане на административни наказания "обществено полезен труд" и "задържане под стража";

- Единна база данни за социалните помощи и въвеждане на сумарен максимум на годишна база, строг контрол срещу злоупотреби със социални плащания, включително обвързване на получаването им със степента на социализация и грамотност;

- Поощряване на отговорното родителство за сметка на намаляване на помощите за деца на несоциализираните групи;

- Възможност за създаване на Доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения ред.

  1. Противодействието на радикалния ислям и чуждото влияние през българските вероизповедания и неправителствен сектор:

- Финализиране на промените в Наказателния кодекс за криминализиране на проповядването на радикален ислям;

- Приемане на правила за прозрачност на финансирането с източник зад граница на НПО и вероизповедания.

  1. Достоен живот на възрастните хора:

- Закон за възрастните хора, който да регламентира социалните услуги и възможностите за трудова и творческа реализация;

- Реализиране на ревизията в инвалидните пенсии и преизчисляване на т.нар. "стари пенсии";

- Успоредно с повишаване на доходите, пренасочване на ресурси на МТСП за борба с пенсионерската бедност за сметка на социалния паразитизъм.

  1. Укрепване на българското национално самосъзнание в България и зад граница:

- Държавна програма за разпространение на българския език и култура, включително създаване на институт "Св.св. Кирил и Методий";

- Законодателни промени за улесняване на получаването на българско гражданство и създаване на "Карта българин", с която да се урежда правото на пребиваване и труд в България на сънародниците ни от диаспората;

- Български паспорти за всеки българин по етнически произход без чакане, бумащина и корупционни схеми;

- Програма за подпомагане на завръщането на българи от чужбина, като най-силна демографска мярка;

- Преглед на учебното съдържание и заличаване на антинационална пропаганда в учебниците;

- Въвеждане на часове по родинознание и начално военно обучение.

Според ВМРО е необходимо пред управляващите да се постави и въпросът за по-справедливо данъчно облагане на имуществото на богатите - включително "Данък лукс". Като най-очевиден те посочват случая с крупните собственици на земя - 31 стопански субекта притежават над 3 милиона декара земя, а не плащат никакъв данък върху собствеността.

Тази концентрация вреди на развитието на земеделието, обезлюдява селата и не създава принадена стойност в икономиката, смятат от партията.