Задължиха и частните болници да правят обществени поръчки. Това стана на днешното заседание на Министерския съвет, на което беше одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

С предложените промени се уеднаквява подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения чрез отпадане на изискването за вида на собствеността. Така лечебни заведения, които са изцяло частна собственост, но се финансират с повече от 50% от държавния и/или общинския бюджет, или от бюджета на НЗОК, попадат в кръга на възложителите.

Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначалния договор.

С промени в закона уеднаквяват цените на лекарствата за частни и държавни болници

С промени в закона уеднаквяват цените на лекарствата за частни и държавни болници

Кирил Ананиев праща данъчните да проверяват частните болници

Урежда се издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки".

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява се предвиждат нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

Предвижда се уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3% и от 5 до 10% в зависимост от нарушението.

ЕК ни е сезирала, че частните болници не купуват по Закона за обществените поръчки

ЕК ни е сезирала, че частните болници не купуват по Закона за обществените поръчки

Без обществени поръчки има по-високи цени, твърди д-р Дечев

Припомняме, през януари бившият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев заяви, че Здравната каса заплаща на частните болници лекарства на по-високи цени отколкото на държавните и общинските болници.

По-късно стана ясно, че БСП ще сезира главния прокурор заради интервюто на Дечо Дечев. Освен да се източва касата, не се предлага нищо на българските граждани, заявиха от левицата на брифинг.

От Надзорния съвет на НЗОК пък заявиха, че не са били уведомени от управителя Дечо Дечев за практиката да бъдат надплащани медикаменти.

Надзорният съвет на НЗОК не знаел за надплащане на лекарства

Надзорният съвет на НЗОК не знаел за надплащане на лекарства

Дечо Дечев не ги е уведомявал за подобна практика

Националното сдружение на частните болници също не остана безучастно към ситуацията, заявявайки, че твърдението на д-р Дечев е лъжа.

От "Демократична България" призоваха д-р Дечо Дечев да публикува данните на Здравната каса, за да види обществото "пълната картина на злоупотребите в НЗОК".

Заради скандала беше решено, че с промени в закона цените на лекарствата за частни и държавни болници ще бъдат уеднаквени. След това болниците поискаха НЗОК да плаща лекарствата директно на доставчиците.