1,2 млн. лева безлихвен кредит ще изтегли Община Ловеч.

След едночасова дискусия в Общинският съвет решението беше прието с 20 гласа "За", шест гласа "Против" и четири гласа "Въздържал се".

Заместник-кметът Цветан Георгиев обясни, че причината за тегленето на кредита е възникнал касов разрив по бюджета на общината. Той представи данни с колко е спаднала събираемостта по време на извънредното положение в страната - такса битови отпадъци при събираемост към 30 април 2019 г. - 1 676 363 лв., или 44%, към 30 април 2020 г. е паднала до 956 629, или 24%.

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

След мерките за облекчаване на бизнеса

Кметът Корнелия Маринова подчерта, че ако общината е нямала такава потребност, е нямало да пристъпи към теглене на кредита. Досега също сме плащали по предходни кредити средно около 90 000 лева месечно, сега ще е по 100 000 лева, което е възможно, увери градоначалникът.

В приетото решение се сочи, че обезпечаването е чрез финансови средства от местни приходи и общата изравнителна субсидия.

Възлага се на кмета да отправи мотивирано искане за отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на финансите. Предвид спешната необходимост от получаване на средствата, необходими включително за защита на обществения интерес Общинският съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Бизнесът в Ловеч няма да плаща наем на общината по време на извънредното положение

Бизнесът в Ловеч няма да плаща наем на общината по време на извънредното положение

Общинските съветници гласуваха да се направи и отстъпка от 5 на сто за наемателите