Удължаване на маршрута на бързите влакове "Янтра" Горна Оряховица-София-Горна Оряховица до Пловдив и възстановяване на нощните влакове между Русе и Димитровград.

Това се предвижда в Графика за движение на влаковете за 2021 г. Той е публикуван за обществено обсъждане на сайта на националния железопътен превозвач (www.bdz.bg), съобщиха от компанията.

С графика се предвижда още една възможност за пътуване между Враца и Варна чрез промяна в маршрутите на бързите влаковеÿ.

Предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление. Целта на публикуването на проект на графика е да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти.

От дружеството обясняват, че основните промени в проекта на Графика за движение на влаковете за 2021 г. целят намаляване на времепътуването на основни бързи влакове, увеличаване броя на бързите влакове в някои направления и подобряване на връзките с възможност за пътуване в различни региони на страната.

Предложения за изменения в проекта на График за движение на влаковете за 2021 г. могат да бъдат изпращани до 31-ви август 2020 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, пишат от компанията.

Разписанията на влаковете в проекта на График за движение на влаковете за 2021 г. са достъпни на следния линк:

https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane