От енергоразпределителното дружество ЕНЕРГО-ПРО се споразумяха с Община Кубрат за разсрочване на дълга от 3, 176 млн. лева на ВиК "Меден кладенец" за консумирана електроенергия, съобщиха от дружеството.

Задължението е разсрочено за една година. С подписания споразумителен протокол Общината става гарант по дълга и се ангажира той да бъде погасен до края на 2019 г.

Кубрат пред бедствено положение, може да остане без вода

Кубрат пред бедствено положение, може да остане без вода

Заради дългове на ВиК дружеството към енергото

Така почти 20 000 души няма да останат без вода от днес.

Електроснабдителната компания прекрати процедурата за прекъсването на електрозахранването на водоснабдителните съоръжения на ВиК дружеството.

Жители на Кубрат блокираха главния път за Русе

Жители на Кубрат блокираха главния път за Русе

Оплакват се от многобройни дупки

Управителните съвети на ЕНЕРГО-ПРО Варна и ЕНЕРГО-ПРО Продажби благодарят за конструктивните преговори и финализирането на споразумението към кмета на град Кубрат Алкин Неби, председателя на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, управителя на ВиК "Меден кладенец" Юзджан Алиев.

"Разбирането, подкрепата и съдействието на ангажираните държавни институции КЕВР, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ДАНС също се оказаха ключови фактори за успешното решаване на критичната ситуация и предотвратяването на опасността жителите на община Кубрат да останат без водозахранване", гласи съобщението.