Основната колония от къдроглави пеликани отлетя от резервата "Сребърна" заедно с новоизлюпените млади птици.

Останали са около 10 двойки, започнали да гнездят по-късно. Те летят до съседни водоеми, което е сигурен признак, че също се готвят да напуснат гнездата си заедно младите.

Вече имаме втора колония пеликани

Вече имаме втора колония пеликани

В природен парк "Персина"

През тази година 70 възрастни двойки са отгледали около 100 млади пеликани.
Заради благоприятните метеорологични условия основното ято долетя в средата на януари. През февруари птиците създадоха двойки и в края на март бяха забелязани първите новоизлюпени малки.

След като и последните птици отлетят, комисия ще оцени състоянието на платформите в колонията, нуждата от укрепване и косенето на тръстиката, за да се подготви колонията за следващия период на гнездене, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Експертите на РИОСВ ще се консултират и със специалисти от БАН за възможностите за проследяване на миграцията им.

В резервата сега се наблюдават чайки и лопатарки, за които гнездовият период не е приключил.