Възстановяване на старите минерални бани в София и превръщането им в модерни термални центрове, които пълноценно да се използват от жителите и гостите на града, искат от Инициативен граждански комитет "Термално-нормално".

Столична община да обърне внимание на минералните си находища и да ги изведе във водещ приоритет. Минералните бани в София да останат общински, настояват от сдружението.

В открито писмо, адресирано до председател на Столичния общински съвет Елен Герджиков, президента Румен Радев и председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, призовават да се запази предназначението на минералните бани в София.

Сградите на минералните бани са паметници на културата, припомнят от неправителствената организация. Те искат сградите на минералните бани, заедно с прилежащите към тях паркове и минерални извори да станат модерни термални центрове.

Днес най-емблематичните минерални бани на София са неизползваеми. Прекрасни сгради - паметници на културата, с прилежащи паркове и извори с уникална по своята структура, характеристики и лечебни свойства минерална вода, се рушат пред очите ни, изоставени от години, пише в откритото писмо.

Тази година настъпи видимо раздвижване около статута на минералните бани, пише в писмото. С решение на Столичен общински съвет от 24 ноември 2016г. Столична община декларира съгласието си да придобие безвъзмездно собствеността върху сградите на баните в софийските квартали Горна Баня и Овча Купел от бившия собственик Министерство на здравеопазването.

Авторите признават, че след като разбрали инвестиционните намерения на Столична община, променили първоначалния си възторг. След като собствеността била прехвърлена от Здравното министерство на Столична община, от Регионалния исторически музей (РИМ-София) поискали да кандидатстват със сградния фонд на тези бани по два проекта към ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Дават на общините неизползваните минерални извори

Дават на общините неизползваните минерални извори

Само 30% от находищата в страната се използват

Единият проект е Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ" по процедура "BG05M2OP001-1.001 "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения".

Другият проект е "Национален център по музеология и туризъм" по процедура ВС05М2ОР001-1.002 "Изграждане и развитие на центрове за компетентност".

Първото обсъждане е било на 18 януари 2017 г. в РИМ-София. На него представители на Столична община и участници в проекта са защитили идейните си разработки за баня "Овча купел" и баня "Горна баня".

От МОСВ финансират 9 общини за ползване на минералните извори

От МОСВ финансират 9 общини за ползване на минералните извори

1 млн. лв. е общият бюджет за програмата за електромобилите

"Искаме ясно да изразим нашето възражение срещу представените проекти, което се базира на убеждението, че спасяването на баните не трябва да е самоцелно, като сграден фонд, а най-вече устойчиво и с ясна визия за бъдещото успешно функциониране на природно-архитектурните ансамбли от сгради и съоръжения, прилежащи паркове и минерални извори, които са в състояние да повлияят благотворно развитието на районите, в които се намират и за визията на София като цяло.

Столична община "заварди" минералните извори

Столична община "заварди" минералните извори

По решение на Столичния общински съвет се създава специално административно

Представените проекти компрометират Стратегията за използване на хидротермалните ресурси, която е част от Общия устройствен план на София, одобрен от СОС, в която се предвижда двете бани да бъдат възстановени като традиционни рехабилитационни центрове с минерална вода.

С решението да се кандидатства по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", провокирано от факта, че програмата предвижда 100% финансиране, баните биват "откъснати" от една обща и добре съставена стратегия за развитието на хидротермалните ресурси на столицата. Те са натоварени с нови, непривични и неуместни за архитектурата им функции.

Модернизират с 3.5 млн. лева минералните  извори

Модернизират с 3.5 млн. лева минералните извори

Екоминистерството и общините...

Липсват дискусии, на които граждани, експерти, представители на бизнеса и градската управа да се запознаят в дълбочина с проблема и да се намери най-правилното решение за бъдещето на сградите. Недопустимо е гражданите да сме поставени пред свършен факт за толкова важен казус като този и подобни решения да се взимат светкавично и необратимо.

Проектите предвиждат смяна на основното предназначение на двете бани, съответно в баня "Овча купел" ще се оборудват научни лаборатории, пряко свързани с дейностите на 43 научни звена.

В баня "Горна баня" ще се създаде Институт по музеология, в който ще има ателиета за производство на музейни витрини, за 3D принт, за архивиране на исторически обекти и други. Партерните етажи и на двете сгради, където се намират басейните им, ще запазят старата си функция.

Минерални води и исторически паметници - козовете на туризма ни

Минерални води и исторически паметници - козовете на туризма ни

България трябва да развива потенциала си във всяка сфера на туризма

Ако се пристъпи към изпълнението на това решение, София безвъзвратно ще загуби своята идентичност на минала и бъдеща термална дестинация на Европа, категорични са . София е една от най-богатите столици в световен план на термални ресурси, но уви отсъстваме от картата на диверсифицираните в сектора на "спа и уелнес" туризма дестинации и в центъра на града няма нито един работещ модерен хидротермален център. Загубите за туризма, икономиката и за здравето на жителите на града са неизмерими.

Старите минерални бани на София

Старите минерални бани на София

Изложбата може да бъде видяна до 10 септември

Развитието на науката и върховите постижения не трябва да става на място, изначално предвидено за здравна превенция и лечение, алармират от гражданското сдружение. Те са категорични, че липсва обосновка, икономически анализ и яснота за ползите от с наука и възстановителни и развлекателни дейности да се съчетават под един покрив.

Обяснението на Столична община е, че включват баните в проекти по ОП "Наука за интелигентен растеж" защото това е единственият начин да спасят сградите от разрухата.

3 млн. лв. на година губи София от минералните си води

3 млн. лв. на година губи София от минералните си води

Около 14 млн. лв. пък са загубите от липсата на концесии

От гражданското сдружение настояват:

Парите за научни постижения и иновации да не отиват за реставрация на паметници на културата.

Да се запази предназначението на минералните бани в София - сградите и прилежащите към тях паркове и минерални извори.

Да се гласува бюджет за реставрацията и управлението на обектите. Реставрирането и възстановяването на тези бани да се обособи и като част от по-голяма стратегия за оползотворяването на минералните ресурси на града.

Да се търсят допълнителни начини за съфинансиране на реставрацията и модернизацията на архитектурните термални ансамбли, като тези начини се обвържат с програми като "Зелена София" и "Визия за София 2050".

Минералните бани в София да останат общински, настояват от Инициативен граждански комитет "Термално-нормално".