Обезопасяват електрически стълбове в близост до адаптационната волиера за опазване на птиците в Природен парк "Витоша", съобщиха от природен парк "Витоша".

Очакванията на еколозите са така да има повече сигурност за популацията на редки и застрашени видове птици на територията на ПП "Витоша" - Пернатонога кукумявка; Бухал; Орел Змияр; Скален орел; Обикновен мишелов; Белоопашат мишелов; Осояд; Черен и бял щъркел.

Целта е да не се получава токов удар, това е най-евтиният начин за предотвратяването му. Изолациите покриват тоководещите части, които са най-близко до частите на електрическия стълб, където птиците кацат. Така дори и да има случаен контакт на птицата с проводниците, той не води до късо съединение. Ще бъдат предотвратени бъдещи фатални инциденти по тези електропроводи за редки и защитени видове птици.

Дейността е част от проекта Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк "Витоша".