Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди изменение в Месечния график за ползване на водите от комплексните и значими язовири за юни.

Причината е постъпило искане от ВиК-Перник.

Отпускат се допълнително 250 хил. куб. м. вода от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване на Перник. Така общо разрешените за използване за питейно-битово водоснабдяване обеми от язовира за юни стават на 1.050 млн. куб. м.

По данни на ВиК-Перник наличният обем в язовир "Студена" към днешна дата е 20.700 млн. м3. Наличният полезен обем за използване за питейно-битово водоснабдяване се увеличава и е 18.300 млн. м3. При така достигнатия обем на запълване е допустимо да се подава без ограничения вода за питейно-битово водоснабдяване, но при условие да не бъде надвишаван годишният лимит.

Отменят водния режим в Перник

Отменят водния режим в Перник

Обемът на язовир "Студена" вече нахвърля 20 милиона кубични метра

Изменението на графика беше направено след среща на екоминистъра с областния управител на Перник инж. Емил Костадинов, зам.-кмета на Община Перник Мирослав Стоицев и управителя на ВиК - Перник Борислав Иванов, на която беше обсъдено състоянието на язовира.

Димитров посочи, че през януари язовирът е бил пълен на 13%, докато в момента е над 82%. Той обясни, че язовир "Студена" може да бъде запълнен до 24, 200 млн. куб. м.

Язовирът е уникален с това, че винаги може да бъде спрян да не прелива и да бъде изпусната водата. Според него яз. "Студена" е в добро състояние и стената е добре ремонтирана. Министърът увери, че разрешението да се ползва вода от София няма да бъде прекъсвано.

Язовир „Студена” вече е наполовина пълен

Язовир „Студена” вече е наполовина пълен

Във водоема има 13.2 милиона кубически метра

На срещата беше обсъден и проблемът с водата в Радомир.

Димитров припомни, че решението за водата, която идва от София до Перник е взето от Столичния общински съвет. На същия принцип дали да бъде давана вода за Радомир, според него трябвало да се реши от общинския съвет на Перник.

Екоминистърът изтъкна, че от всички 52 комплексни и значими язовира, които се наблюдават от МОСВ, вече 20 са със запълване над 80%.

Припомняме, от днес е отменен водният режим в Перник.

Режимът беше въведен ноември миналата година и беше съпроводен с граждански протести, арест на бившия екоминистър Нено Димов и изграждане на нов тръбопровод от Мало Бучино до Перник, който докара софийска вода до града.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.