Първа копка на пречиствателни станции в Шумен и Попово, които са финансирани основно по програмата ИСПА на Европейския съюз, ще направи днес министър Джевдет Чакъров.

И по двата проекта националното съфинансиране е от 25 процента.

Предвидените средства за проекта в Шумен са над 30 милиона евро.

Проектът за пречиствателна станция в Попово е част от мярката за реализация на шест инвестиционни проекта на ИСПА за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадни води. Общата стойност на проекта в Попово е над 10 милиона евро.

И двете пречиствателни станции трябва да бъдат завършени до края на 2009-та година.