Пети национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол беше регистиран в агенция "Пътна инфраструктура", съобщиха от АПИ.

Със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси е вписано дружеството "Тол България" ЕООД, което иска да партнира на АПИ само в събирането на тол такси чрез бордови устройства и GPS тракери.

Съгласно Общите условия предстои дружеството да премине втория етап от процедурата за подписване на договор, след което да докаже оперативна съвместимост с електронната система и едва тогава да започне дейност по предоставяне на услуги.

И вторият доставчик на тол услуги премина тестовете за съвместимост

И вторият доставчик на тол услуги премина тестовете за съвместимост

Процедурата по съвместимост с тол системата минава през 3 етапа

В публичния регистър на АПИ като Национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси са вписани "Интелигентни Трафик Системи" АД, "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, "Телетол" АД и "Иком" ООД.

Две от дружествата - "Интелигентни Трафик Системи" АД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, са постигнали оперативна съвместимост със системата на АПИ и предлагат тол услуга и е-винетка.

"Телетол" АД и "Иком" ООД до момента нямат влезли в сила договори за изпълнение на този тип дейности.

Според Закона за пътищата и съответната наредба, първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания, разписани в Наредбата. След като е установено, че дружеството отговаря на изискванията, АПИ одобрява неговото вписване в публичния регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.

АПИ одобри четвърти доставчик на тол услуги

АПИ одобри четвърти доставчик на тол услуги

Фирма "Иком" ООД ще участва само в събирането на тол таксите

След вписване на дружеството в публичния регистър като Национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси, ако отговаря на условията, се пристъпва към подписване на договор за предоставяне на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние.

От АПИ предлагат на собствениците на автомобили над 3,5 т, които нямат бордови или GPS устройства да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Предплатената тол услуга - маршрутна карта, може да бъде купена чрез каналите за продажба на АПИ на касите на областните пътни управления - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво, на терминал за самотаксуване или по електронен път от сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение.BG TOLL https://www.bgtoll.bg