"Феникс Плевен" ЕООД - фирмата, в която преди вчера МВР започна проверка по аферата с боклука - има издадена регистрация за третиране на неопасни отпадъци на площадката гр. Плевен, но няма разрешение да изгаря отпадъци. Това съобщават от РИОСВ - Плевен във връзка с разследването, което започна за внос на италиански боклук в България.

От РИОСВ Плевен заявяват, че в индустриалната зона, на територията на бившия завод МИР, на фирмата не са разрешени дейности по изгаряне на отпадъци, нито на опасни и болнични отпадъци.

Още 7 места се проверяват за боклук на Ндрангета

Още 7 места се проверяват за боклук на Ндрангета

Санкция за всеки, който е правил далавери, обеща Борисов

През 2019 г. РИОСВ Плевен е извършило пет проверки за дейността на дружеството, като последните от тях са на 9.10.2019 г., 28.11.2019 г. и на 19.12. 2019 г. съвместно с Икономическа полиция. При проверките е констатирано изпълнение на заложените в регистрационния документ дейности по сортиране и рециклиране на неопасни отпадъци. Констатирано е, че отпадъците се съхраняват в границите на площадката на дружеството, която е оградена, с пропусквателен пункт и положена трайна настилка. Обособени са участъци за съхранение на приетите отпадъци.

Количествата съхранявани и третирани на площадката отпадъци не надвишават разрешените количества в издадения от РИОСВ - Плевен регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Сортирането на отпадъците се извършва в закрито помещение. Част от отпадъците са балирани, което ги предпазва от разпиляване при транспортиране.

За отпадъците са представени всички изискуеми по законодателство документи и се води съответната отчетност. На площадката се осъществяват дейности по сортиране и рециклиране на отпадъци от внос и местни такива в количества, съгласно издадените разрешителни. Не се предвижда депониране на отпадъците, тъй като те са изцяло рециклируем материал, който се влага като суровина за последваща обработка.

Няма незаконен и опасен боклук в промишлената зона на Плевен

Няма незаконен и опасен боклук в промишлената зона на Плевен

Извършена е проверка, като това е 5-та за годината на тази площадка

РИОСВ Плевен е предоставила на компетентните органи цялата налична информация за дейността на дружеството и оказва съдействие за изясняване на случая.

Припомняме, че преди месец от страна на италианските служители на реда бе разкрита престъпна схема за износ на боклук, като името на България също бе замесено. Първоначално българските власти отрекоха да разполагат с информация за това. От МОСВ също отрекоха.

Преди два дни вечерта МВР започна проверка и стартира разследване на фирмата в Плевен, като до този момент няма обаче потвърждение на твърденията, че боклук се внася у нас от италианската мафия.

Не сме давали разрешение за италианския боклук, увери Нено Димов

Не сме давали разрешение за италианския боклук, увери Нено Димов

МОСВ е компетентен орган по този регламенти