Откриха нови инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за 7 общини с около 21 000 жители в Средногорието. Инсталациите са за боклука на общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, съобщиха от МОСВ с уточнението, че откриването е било вчера - 27 януари.

От ековедомството информират, че е осигурена и техника за събиране и транспортиране, както и съдове за разделно събиране.

Инсталациите за горене на боклук минават ОВОС

Инсталациите за горене на боклук минават ОВОС

Целта е да се въведе максимална степен на сигурност

Компостиращите инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци са с капацитет от близо 3000 тона годишно, а тази за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - с капацитет до 6000 тона. Инсталациите са върху площадка в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) "Средногорие Еко".

Проектът се изпълнява от Община Златица и е на обща стойност от близо 8,9 млн. лв., безвъзмездното финансиране в размер на 6,6 млн. лв. е от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

По време на церемонията министър Димитров получи награда за принос в развитието на Средногорието.

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Информацията е по проекта SWAN "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците"