Строителят на съоръжението и носител на правото за строеж "ГБС Турс" и собственикът на имота на Алепу "Алепу Вилидж" заявяват, че до този момент са извършени дейности единствено и само за укрепително съоръжение - първи етап от одобрения инвестиционен проект.

"Изпълнените към момента дейности по проект "Алепу Вилидж" са с разрешение за строеж, са само и единствено в рамките на първи етап от одобрения инвестиционен проект, а именно укрепително съоръжение. Същите отговарят напълно на действащата към момента нормативна уредба."

Те приветстват публично инициативата съответните държавни институции да извършват проверка относно законността на строежа, като и заявяват, че от тяхна страна оказват пълно съдействие на контролните органи.

"С настоящето писмо заявяваме и нашата готовност публично да представим проекта, след приключването на започналата проверка от Върховната административна прокуратура и да отговорим на всички поставени въпроси."

Проектът на Алепу - от самото начало за курорт

Проектът на Алепу - от самото начало за курорт

Проектантът арх. Ангел Захариев: Природа там няма, тя беше унищожена от свлачището

Припомняме, тази сутрин арх. Ангел Захариев, собственик на архитектурното бюро, проектирало съоръжението, заяви, че от самото начало проектът на Алепу е за курортно селище и никой не е крил това. Проектът е започнал много отдавна с промяната на статута на земята и включването и в подробния устройствен план.

Припомняме, случаят със строежа на плаж "Алепу" придоби отново широк обществен отзвук през последните дни, след като вече веднъж бе спрян миналата пролет.

Екозащитници изразиха предположение, че свлачището на плажа е било активирано умишлено, за да има претекст за изграждането на брегоукрепителното съоръжение, което обаче съмнително прилича на хотел. От Камарата на геодезистите определиха въпросната конструкция като гавра със закона.

Според оценката на шефа на ДНСК Иван Несторов заяви, че няма основание на този етап ДНСК да се намесва в наличния до този момент строеж и в плановете, тъй като службата може да коментари само разрешенията и документацията.

Върховна административна прокуратура сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол да извърши незабавна проверка на законността на строежа на плаж "Алепу".

Прекрасно местообитание за птички вижда Борисов на "Алепу"

Прекрасно местообитание за птички вижда Борисов на "Алепу"

Гледай ме внимателно какво ще кажа, защото си ми доложил - реплика на премиера към шефа на ДНСК