"Трейс Груп Холд" АД ще ремонтира улиците на три района в столицата - "Витоша", "Лозенец" и "Триадица".

На 24 юни е бил подписан договор за поддържане и текущ ремонт с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без ДДС. Възложител е Столичната община, а срокът на договора е 4 години.

Предвижда се да бъдат извършени следните дейности:

- дейностите по текущ ремонт и поддържане на пътните настилки (включително тротоарите) на цялата улична мрежа в определената зона;

- дейностите по текущ ремонт и поддържане на пътните съоръжения - мостове, пасарелки, водостоци и пешеходни подлези, на територията на зоната;

- ремонтно-възстановителни дейности при аварийни ситуации, които целят възстановяване до 24 часа на минималното ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (пропадания, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, и др.);

- съпътстващи поддържането дейности - доставка и влагане на необходимите строителни материали; извършване на изпитвания и лабораторни изследвания; отстраняване на дефекти през гаранционните срокове, определени по договор.

"Трейс" продължават да са убедени, че всичко около ремонта на пътя при Своге е коректно

"Трейс" продължават да са убедени, че всичко около ремонта на пътя при Своге е коректно

Строителната фирма застава зад всяка своя позиция

Припомняме, компания "Трейс груп" стана печално известна покрай тежката автобусна катастрофа със 17 загинали край Своге, настъпила през август миналата година. Причината е, че именно този консорциум е асфалтирал участъка, станал известен като "пътя убиец". Впоследстие се оказа, че в положения асфалт има варовик.

Заради тежкия пътен инцидент с обвинение се сдобиха изпълнителният директор на "Трейс София" ЕАД, както и техническият ръководител и началникът на Асфалтова база "Костинброд", които били със сключени с консорциума договори.

От "Трейс груп" обаче бяха категорични, че ще защитават доброто име на компанията си в съда. Половин година по-късно те участваха и в обществената поръчка за строеж на пътя Мездра-Ботевград.

"Трейс Груп" отричат обвинение на Нинова

"Трейс Груп" отричат обвинение на Нинова

Правилата определят политиците, категорични от строителната компания