"Трейс Груп Холд" АД подкрепя своите колеги, които са участвали в изпълнението на рехабилитацията на път II-16 "Мездра-Своге-Нови Искър".

Всички действия на служителите на фирмата, работили по проекта, били съобразени с изискванията на договора и на закона, пишат от строителната фирма в прессъобщение по повод днешното изявление на прокуратурата.

Трудно открили лаборатория, която да изследва пътя край Своге

Трудно открили лаборатория, която да изследва пътя край Своге

Според Арнаудова неспазването на служебните задължения е довело до инцидента

Припомняме, по-рано днес прокуратурата обяви, че за тежката катастрофа край Своге от 25 август 2018 година, при която загинаха 20 души, вече има повдигнати обвинения.

По случая са обвинени трима от пътната агенция - Дончо Атанасов и Светослав Глосов като бивши членове на Управителния съвет на АПИ, както и С. Попниколова - Директор на дирекция "Управление на проекти, финансирани с кредитни инвестиции" в АПИ.

Освен тях обвинени са още:

- Б. Иванов - ръководител екип и изпълнителен директор на "Трейс София" ЕАД, която е изпълнител на ремонтните дейности;

- И. Иванов - технически ръководител, на който по надлежния ред е възложена дейност по ремонта на пътищата, съгласно трудов договор, сключен с "Трейс - София" ЕАД;

- С. Трифонов - Началник Асфалтова база "Костинброд", на който по надлежния ред е възложена дейност по ремонта на пътищата, съгласно трудов договор, сключен с "Трейс - София" ЕАД;

- М. Т. - строителен инженер, член на екипа за строителен надзор на "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД, на който по надлежния ред е възложена дейност по строителен надзор при ремонт на пътя.

Обвиниха Дончо Атанасов и Светослав Глосов за катастрофата край Своге
Обновена

Обвиниха Дончо Атанасов и Светослав Глосов за катастрофата край Своге

СГП обвини и други, сред които шефа на "Трейс"

От "Трейс" пишат още, че разследването продължава и вярват, че в края на действията обективната истина ще бъде наяве. "Продължаваме да оказваме съдействие на компетентните институции, като твърдо стоим зад изказаните от нас и публикувани позиции", казват още от компанията.

В тази връзка от "Трейс" припомнят изрично позицията си от 1 октомври 2018 година, в която те поддържат мнението, че около трагедията покрай Своге са изговорени много неистини, на които лекомислено е била дадена публичност, а това е уронило престижа на компанията.

Припомняме, че в позицията си от октомври от фирмата категорични заявяват, че ремонтът на пътя при Своге е бил извършен качествено и в срок, което се доказвало от това, че след приключване на дейностите работата е била приета без забележки от Възложителя, Инженера и Надзора на проекта.

"Трейс груп" прехвърли отговорността за проекта край Своге на АПИ

"Трейс груп" прехвърли отговорността за проекта край Своге на АПИ

В писмо до медиите

Фирмата обяснява, че при ремонтни дейности по пътя решенията се взимат от: Възложител, който оформя заданието; Проектант, който прави проекта; Изпълнител, който извършва строителните дейности.
След това дейностите се приемат от възложителя на проекта: Инженер, съгласно FIDIC; Надзор, съгласно Закона за устройство на територията; Държавна приемателна комисия.
Този процес касаел всички елементи на пътя - габарити, криви, наклони, съоръжения за отводняване, избор на настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

При избраната договорна форма от Възложителя за проект за пътя край Своге, а именно FIDIC - Червена книга, Изпълнителят единствено трябвало да извърши работите, без да има право да изменя или да коригира заданието за строителство.

При изпълнението на заданието Изпълнителят - ДЗЗД "Трейс Своге" - констатирал несъответствие на проекта с реалното съществуващо положение. Това наложило фирмата да информира Възложителя, Надзора, Инженера и Проектанта за несъответствието с писмо, което е било изпратено на 27 ноември 2011 година. ДЗЗД "Трейс Своге" написали, че за 29 км от пътя, което включва и обсъждания участък в Своге, са "установени несъответствия между съществуващото положение и проектното, както по отношение на габарита на пътното платно, така и по отношение на съществуващата и проектната ос на пътя." Несъответствията били отразени в три броя чертежи по пътни участъци и предоставени на Възложителя, Проектанта и Надзора.

Последвал отговор, в който Инженерът препратил фирмата към търсене "на решения в оперативен порядък" с Проектанта за такива участъци, вместо Възложителят да възложи съответното препроектиране, да синхронизира реалното положение с проекта и да го възложи за изпълнение на Изпълнителя.

"Техническият проект от една страна съдържа несъответствия с реалните физически данни и ситуация на трасето, а от друга - несъответствия с нормативните изисквания за такъв тип път", пишат от "Трейс".

В Обяснителната записка на Проектанта към техническия проект-задание за обекта били посочени редица несъответствия с нормативните изисквания, между които:

 1. "Съществуващите криви са без преходи, като дължините на циркулярната част не отговаря на Наредбата за проектиране на пътища - 2000 г.";
 2. "От км 50+790 до км 75+990 участъкът не отговаря за класа на пътя II-ри, както и за клас на пътя III-ти, поради наличие на криви с радиуси по-малки от 45 за 40 км/час, а около 10% от кривите са за проектна скорост 30 км/час";
 3. "Над 56% от кривите не отговарят за класа на пътя";
 4. "Всички точки са изравнени в мрежа в координатна система 1970 г."

Каква била истината за кореспонденцията с Възложителя (АПИ)?

Гаранционни претенции към изпълнителя могат да се предявяват само в срока, определен в договора, и в случай че се дължат на доказано некачествена работа от страна на изпълнителя, пишат от "Трейс". Според тях изпращаните от Възложителя писма, които надлежно се коментирали в пространството, се характеризирали със следното:

 1. Хронологически са изпратени след изтичане на гаранционните срокове;
 2. Съдържанието им не отговаря на договорните условия на FIDIC;
 3. Същите имат характер на придружителни писма, като съдържат основно препратки и приложения с констатации на други лица, които не са страни по договора, без да съдържат каквато и да било мотивация и/или доказателства за лошо/некачествено изпълнение от страна на ДЗЗД "Трейс Своге".
 4. В съдържанието на писмата липсват технически данни и изисквания или указания от страна на възложителя за претендираните действия.
 5. В част от писмата се претендират за изпълнение дейности, които не са били предмет на договора и не са били изпълнявани от Изпълнения.

В тази връзка от "Трейс" пишат, че "в качеството си на коректен изпълнител сдружението не е оставяло без реакция никое обосновано и договорно релевантно писмо или друга комуникация, получени от Възложителя".

В случая от АПИ (възложител) имали претенции, че:

 1. На пътя има износено асфалтово покритие.
  Според "Трейс" това било констатирано без необходимите технически изисквания и доказателства;
 2. Имало завой с голям вираж. 
  Според "Трейс" от една страна, завоят е бил изпълнен съгласно проектната документация, а от друга - всяка промяна на проекта е извън компетенциите на изпълнителя;
 3. Имало повредена мантинела.
  Според "Трейс" частта, ремонтирала от "Трейс" била изпълнена спрямо проекта на Възложителя;
 4. Имало липсващи капаци на окопи и те не били почистени.
  Според "Трейс" при приемането на проекта от страна на Възложителя, Инженера и Надзора капаците са били налице. Тяхната липса след това не била отговорност на изпълнителя, а на фирмата, поддържаща пътя.

"Трейс": "На получените писма и въпреки липсата на коректно, съгласно договора, съдържание в тях, дружеството надлежно е отговаряло многократно писмено, че на обекта са изпълнени асфалтови работи, съгласно проекта, предварително одобрени от Надзора. Посочено е също, че са изпълнени указаните в проектната документация радиуси на надлъжните криви и са спазени напречните и надлъжни наклони. Напомнили сме, че всички проекти са били предварително одобрени от всички институции, вкл. ОД на МВР. Разгледан е и въпросът за цитираните мантинели, където ясно сме посочили, че не сме поставяли същите. Освен горното, сме предложили на Възложителя да бъде осъществена среща за оглед на обекта на 27.07.2018 г. Следва да отбележим, че срещата приключва със съставяне на констативен протокол, но същият е подписан от съответните лица и изпратен с писмо към изпълнителя едва на 28.08.2018 г., след трагичния инцидент."

Фирмата обръща внимание и че Възложителят съгласно договора разполага с механизми за действие, в случай че има пътен участък, който е проблемен и може да ангажира изпълнителя с изпълнение на съответните работи, съгласно договорните отношения, или да възложи на друго дружество работите, които счита за нужни и да претендира заплащането им по надлежния ред.

"Във всички случаи възложителят разполага с правните и фактически механизми да защити интересите си, ако има основание за това", допълват от строителната фирма.

"Трейс" продължават - в целия 82-километров участък, където те са положили настилката, към 1 октомври нямало нито едно пропадане, неравности и други. Те се позовават на документация по проекта, според която проби и актове доказвали, че положените асфалтови смеси на целия обект отговаряли на зададените и одобрени от Възложителя типове.

Участъкът също така не бил определен от МВР като път с концентрация на произшествия. Това било много съществено, защото от трафик камери се виждало, че по трасето средно на денонощие преминавали между 3 500 и 4 000 превозни средства, включително тежкотоварни, което за последните 4 години правило над 5 000 000 превозни средства. В проекта на АПИ заложената цифра била 2 пъти по-малка.

Община Своге многократно е сезирала АПИ за злополучния път в Искърското дефиле

Община Своге многократно е сезирала АПИ за злополучния път в Искърското дефиле

Пътната администрация обяснява, че си е свършила работата, обезопасяват веднага

Относно казуса около лабораторията на "Трейс" от фирмата пишат, че "собствената лаборатория не е сензационно откритие, а задължение на изпълнителя, част от строителния процес". Фирмата или трябвало да има собствена акредитирана лаборатория, или да има договор с такава. За проекта от фирмата ползвали услугите на няколко такива лаборатории, които правили изследвания на вложените в смесите скални материали: НСЛ към НСД "Инфраструктура" ЕООД; ПСЛ "Пи Ес Ай" АД; Строително-изпитвателна лаборатория "Технотест".

Проби от смесите били надлежно изследвани и от Надзора и Инженера на обекта през целия период на изпълнение.
Възложителят винаги също имал право да поиска проби.

"Трейс" коментират и коефициента на сцепление - съпротивление на хлъзгане. Според фирмата в действащата нормативна уредба не са указани стойности за контрол на показателя. Сцеплението зависело не само от асфалта, но и от текущата поддръжка на пътя, метеорологичните условия, отводняването му и други.

"Трейс": Варовикът в асфалта е част от всяка асфалтова смес!

"Варовиковите скали са материал, който се използва за почти всички видове асфалт и използването им е регламентирано в Стандартите за асфалтовите смеси. В асфалтовите настилки се влага варовикова скала под формата на дребни, едри фракции и каменно брашно. Тяхното съотношение и комбиниране зависи от проектните състави на асфалтовите смеси. Считаме, че непрофесионални изказвания, както и коментари за недопустимост на съдържание на "варовици", води до налагане в публичното пространство на подвеждащи или неверни хипотези", пишат от строителната фирма.

Проверяват фирмата партньор на "Трейс груп" за трагичния инцидент край Своге

Проверяват фирмата партньор на "Трейс груп" за трагичния инцидент край Своге

По непотвърдена информация тя е асфалтирала участъка

Относно укрепителната стена, бордюра, тротоара и мантинелата:

Според "Трейс" към момента на проектиране и изпълнение на проекта укрепителната стена е била съществуваща, тя не била новоизградена, което можело да се докаже с елементарна справка в Google Earth.

Тротоарите и бордюрите - според "Трейс" това било задължение на общината в Своге спрямо Правилника за прилагане на Закона за пътищата - чл.48, т.1, б. "б": "В урбанизираните територии за населени места до 100 000 души, каквато е и община Своге, отговорност на общината са тротоарите, подземните съоръжения, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване извън платното за движение на републиканските пътища."

"Поставената ограничителна система (мантинела) в коментираната отсечка не е отразена в проекта за рехабилитацията и екзекутивните чертежи и не е част от изпълнението на обекта, респективно същата не е била и не е следвало да бъде изпълнявана от ДЗЗД "Трейс Своге", допълват от фирмата.

В заключение "Трейс" посочват, че ще защитават репутацията си чрез всички налични законови мерки.