Проектът за трасето край Своге, на което стана тежката автобусна катастрофа със 17 загинали, е изготвен от АПИ.

Това се посочва от фирмата "Трейс груп" в писмо до медиите.

"Договорът за изпълнение на проекта е сключен по Договорни условия за изграждане на строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя. Участници в проекта са Възложителят - в лицето на АПИ, Фирма "Инженер", представляваща и гарантираща интересите на държавата в процеса - в този случай тази функция се изпълнява от "Мот Макдоналд", известна британска инженерингова компания, Изпълнител, Надзор и Проектант", посочват от "Трейс груп".

Следователи влязоха в сградата на Трейс Груп

Следователи влязоха в сградата на Трейс Груп

В рамките на час Трейс Груп организира и отложи пресконференция, а следователи изнасят документация

В писмото е обяснено още, че проектът за даден път се предоставя вече одобрен от Възложителя на Инженера и Изпълнителя. От фирмата посочват още, че в конкретния случай това е извършено съгласно договорните условия.

От "Трейс груп" коментират и данните, че АПИ многократно са ги сигнализирали за проблеми с пътя и посочват, че когато са получавали "кореспонденция, коректно адресирана съобразно изискванията на договорните условия", са реагирали "съобразно предписанията на договора".

"Ние сме отстранили всички безспорни претенции по гаранционната ни отговорност, които са били коректно претендирани съгласно договорните условия", пишат от "Трейс груп".

Припомняме, че в момента в столичното следствие текат разпити основно на служители на Пътната агенция, които имат някакъв досег с контрола по изпълнението на проекта на пътя към Своге. В следствието е и министър Николай Нанков. На този етап се знае, че ще бъдат разпитани и бившите директори на АПИ Лазар Лазаров и Дончо Атнанасов. Те обаче не са призовани за днес.

Трейс Груп, ремонтираща пътя в Искърското дефиле, губи от цената на акциите си

Трейс Груп, ремонтираща пътя в Искърското дефиле, губи от цената на акциите си

Разследване установява дали ремонтът е некачествен и е причина за катастрофата

Ето и пълният текст на писмото:

Изборът на Изпълнител по Проект: "Лот 17-ТRP V/17 Път II-16 "Мездра - Елисейна - Своге - Нови Искър" се провежда по правилата и процедурите на Програма "Транзитни пътища V", на база на международното ратифицирано споразумение за нея, а не по Закона за обществените поръчки на РБългария. 65% от финансирането е на Европейската инвестиционна банка.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД " Трейс Своге", в което партньори са "Трейс Груп Холд" АД и "Мегаинвест Холдинг" АД.

Договорът за изпълнение на проекта е сключен по Договорни условия за изграждане на строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя, Хармонизирано издание на Международната банка за развитие от м. март 2006 год., публикувани от Международния съюз на инженерите-консултанти (FIDIC, - Червена книга). Участниците в проекта са Възложителят - в лицето на АПИ, Фирма - "Инженер", представляваща и гарантираща интересите на държавата в процеса - в този случай тази функция се изпълнява от Mott Macdonald, известна британска инженерингова международна компания, Изпълнител, Надзор и Проектант. По правилата на Червената книга FIDIC Инженерът администрира договора, контролира работата и упълномощава плащанията. Инженерът е представител на Възложителя с делегирани правомощия и винаги когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, действа в полза на Възложителя.

Шефът на "Трейс груп" дал на сина си да изследва асфалта на пътя убиец?

Шефът на "Трейс груп" дал на сина си да изследва асфалта на пътя убиец?

Нанков потвърди, че е възможен конфликт на интереси

Възложителят предоставя одобрен от него проект на Инженера и Изпълнителя. Всички дейности по изпълнението на този проект са извършени в рамките на договорните условия с изричното одобрение на Инженера след съгласуване с Възложителя.

Съгласно изискванията на договора са представени всички банкови гаранции за договорените срокове. Относно изнесените данни за изпратени до нас писма, изискващи отстраняване на твърдени дефекти на основание на гаранционната ни отговорност като изпълнител - уведомяваме Ви, че когато сме получавали кореспонденция, коректно адресирана съобразно изискванията на договорните условия по ФИДИК, сме реагирали съобразно предписанията на договора.

Като отговорна компания сме отстранили всички безспорни претенции по гаранционната ни отговорност, които са били коректно претендирани съгласно договорните условия.

Експерти изтъкват причините за инцидента край Своге

Експерти изтъкват причините за инцидента край Своге

Условията за безопасност не са спазени

В България лабораториите не се делят на частни и държавни, а на акредитирани и неакредитирани. Един от минималните критерии за квалифициране на оферентите в тръжната процедура, за спечелване на проекта е Изпълнителят да разполага с лаборатория. В рамките на проекта сме ползвали няколко акредитирани лаборатории.

В България асфалтовите смеси се изпълняват по европейските стандарти, към които има национални приложения БДС ЕN 13108-1 и БДС ЕN 13108-5, а стандартът за скален материал е БДС ЕN 13043. Горепосочените стандарти регламентират влагането на варовикови скални материали под формата на каменно брашно, едър и дребен скален материал. Има рецепти за асфалтови смеси, които се проектират със 100% скален материал, има рецепти, които определят да бъде вложен едър скален материал с коефициент на полиране над 50%.

"Трейс Груп Холд" АД е сред малкото в България строителни публични компании, с кристално ясна собственост и капитал на Софийската Фондова Борса.

Нанков посочи разминаване в документация и материали за пътя край Своге

Нанков посочи разминаване в документация и материали за пътя край Своге

Пресконференциите на БСП са между жълт вестник и другарски съд, обясни Тома Биков